Водещи катетри

Д-р Д.Трендафилова MD PhD, FESC  СБАЛССЗ ”Св.Екатерина”

Conduit – за транспорт на водачи и устройсtва
Lumen size –  Fr, Lumen size side holes.
Length –standart v/s 85-90cm.
Support – за доставка на доп. устройства при съпротивление ,тортуозност,ангулация калцификация.
Contrast injection.
Recording =Art pressure.

Важни характеристики на водещия катетър

[bulletlist]
  • Atraumatic tip
  • Preformed curves, configurations
  • Torque control
  • Kink resistance
  • Radiopacity
  • Support
  • Device compatibility[/bulletlist]

Водещи с/у диагностични катетри

Кривки – никога същите като диагностичните.
Размер – По голяма ширина по-добра опора.   (Производителите не успяха да изобретят водещ катетър с по-голям вътрешен диаметър от външния)
Видове – Judkins,Amplatz,Multi-purpuse,HB.
Side holes (Странични дупки) – удобни за RCA, внимание при LCA. (ограничение на кръвотока и впръскването)

Водещи катетри-кривки

Ключови моменти – Водещи катетри

След селекцията на пациента избора на водещ катетър е може би най-важното решение от гледна точка на безопасност,улеснение и изход на процедурата.

1. Коаксиална ориентация на върха
2. Опора
3. Вътрешен диаметър

Компоненти на добре позициониран водещ катетър

Коаксиална ориентация

Backup support –пасивна опора

Backup support – активна опора

Размер -параметри

Outer diameter= French size (5-10F)
Inner diameter= inches (Thousandths)
Length=Centimeters (cm)

OD=F ; Length= cm

Вътрешен диаметър

Размер

PCI стратегията диктува размера

6 Fr. – 2 balloons, burr >1,75 (ID >0.70). Different companies = different ID.
7Fr.  – Passive support, SVG, Bifurcation lesions, CTO, V-stenting, Covered stents.
8Fr. –  Passive support, Burr  > 2 mm, atherectomy, IVUS guided procedures, bigger hole in the vessel.

Need for support –Calcification, Tortuosity. ( “A French Size per Decade of life….”)

Избор на водещ катетър

– Размер на възходяща аорта (ЕхоК – аортен корен)
-Локализация на остиума на коронарната артерия
-Ход на съда

Curve length

Избор на водещ катетър

Типове водещи катетри

– Standart
-Support
-Extra-Support & Speciallty curves

Standard Guide Catheters

Support Guide Catheter

Extra Support Guide Catheters
Extra Back Up (EBU)

Вариации на коронарните артерии


Възможни алтернативи на водещ катетър в зависимост от анатомията на аортата и съдовата ориентация.

Водещи катетри за венозен графт

Internal Mammary Artery (IMA) Grafts

Възможни усложнения с водещ катетър

Sidehole Guide Catheters

– Намаляват визуализацията
– Повишават количеството използван контраст

НО

– Могат да бъдат много полезни !

Vista Brite Tip 6F 0.070’’  For Maximum Control

Proven Cordis Catheter Quality
– Multisegment Design
-Hybrid Braiding
-Long Brite Tip
-Transradial Shapes
-Side holes

Long Brite Tip

Large Transradial Shape Offering

Какво ни трябва ?

– Добра стратегия !

Представлява  90% от  PCI процедурата.

Баланс между опора и агресивна интубация

Контрол на продължителността на процедурата, количеството използван контраст.

Да не забравяме

Разликите във вътрешния диаметър особено в случаи на бифуркация,

възможности- 7 F и 8 F

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy