VI-ти Национален конгрес по интервенционална кардиология

Уважаеми колеги,

От името на Организационния комитет имаме удоволствието да ви поканим да участвате в VI-ти Национален конгрес по интервенционална кардиология, който ще се състои в периода 15 – 17 ноември 2013 г. в Кемпински хотел Зографски, София.

Организатор на конгреса е Българското дружество по интервенционална кардиология. Конгресът се провежда под егидата на Дружеството на кардиолозите в България.

Научната програма обхваща сесии с представяне на случаи на живо и лекции на водещи български и чуждестранни експерти в областта на инвазивната кардиология. Целта ни е да се запознаем с последните постижения в областта на диагностиката и интервенционалното лечение на сърдечно-съдовите заболявания.

Основните теми на конгреса са:

  1. Комплексни коронарни интервенции
  2. Коронарна физиология
  3. Структурни и некоронарни интервенции

Очакваме около 500 участници от страната и чужбина.

По време на конгреса ще бъде организирана богата специализирана изложба, на която ще се представят лидери в производството на медикаменти, консумативи и медицинска апаратура.

Очакваме активно участие от всички вас, за да организираме максимално ползотворен, интерактивен и иновативен форум, отворен за дискусии и международен обмен на идеи и опит.

С уважение,

доц. Д. Трендафилова Председател на БДИК

доц. П.Гацов Научен секретар на БДИК

 

Изтеглете формата за регистрация от тук.

Изтеглете програмата за националния конгрес от тук.

 

 

Plakat_kongres

 ПРОГРАМА

Петък, 15 ноември 2013 г.

8:30 Регистрация /конгресно фоайе/

Зала София II

9:00 – 10:00 Обучителна сесия за интервенционалисти

Модератори: В. Гелев, Р. Касабов, С. Димитров, Д. Василев

9:00 – 9:15 Съдов достъп и усложнения

А. Василева, Bergamo, Italy

9:20 – 9:35 Ротаблация – приложение в съвременната интервенционална кардиология

М. Пехливанова

9:40–10:00 Контраст индуцирана нефропатия

И. Желева

 

10:00 – 11:00 Stent for life Национална стратегия – съвместна сесия

на Stent For Life, Национална пациентска организация и медии

Модератори: Ю. Джоргова, П. Гацов, Д. Трендафилова,

С. Георгиев, С. Хасърджиев

10:00-10:20 Коронарни интервенции – значение за здравето

и качеството на живот на населението

С. Георгиев

10:20-10:40 Програмата “Stent for Life” за България. Какво постигнахме 4 години след старта?

Ю. Джоргова

10:40-11:00 НПО като основен организатор на национална мрежа за проследяване на пациенти с преживян ОКС

К. Алексов

11:00 – 12:00 Съвместна сесия с Българското дружество по Кардиохирургия

Модератори: Г. Начев, Л. Бояджиев, Ю. Джоргова, Б.Финков

11:00-11:15 Исхемичната МиИ – гледната точка на кардиохирурга

П. Панайотов

11:15-11:20 Коментар на кардиолога

В. Велчев

1

11:20-11:35 Хибриден подход при миокардна реваскуларизация –гледната точка на хирурга

Д. Петков

11:35-11:40 Коментар на кардиолога

И. Петров

11:40-11:55 Heart team

Л. Бояджиев

11:55–12:00 Гледната точка на кардиолога

Ю. Джоргова

12:00 – 12:15 Първа постерна сесия /от постер 1 до постер 6 вкл./

Зала Киото Комисия: А. Кънева, С. Димитров

 

12:15 – 12:30 Втора постерна сесия /от постер 7 до постер 12 вкл./

Зала Киото Комисия: Д. Трендафилова, Д. Хазърбасанов

 

12:30 – 13:00 Обяд със сандвичи

13:00 – 13:30 Фирмена презентация на Пфайзер:

Eliquis® – антикоагулантът, демонстриращ превъзходство спрямо warfarin при три важни крайни цели

Модератор: Ч. Шалганов

 

Eпидемиология на предсърдното мъждене

Е. Манов

 

Проучвания с Eliquis®

М. Токмакова

13:30 – 15:30 Собствен опит – презентации по 10 мин.

Модератори: Б. Финков, С. Денчев, Б. Ацев, И. Мануков

13:30 – 13:40 Treatment of bifurcation lesions with novel balloon-expandable bare metal stent Tryton. First experience

F. Fouladvand, C. Falcone, A. Mantovani,

LR. Collarini

13:40- 13:50 Постпроцедурна исхемия в зоната на главния съд при PCI на бифуркационни лезии е предиктор на ин-стент стеноза. Резултати от Intracoronary Electrocardiogram (ECG) and Myonecrosis After Bifurcation Stenting

Д.Василев, А. Александров, Х. Матеев,

И. Петрова, А. Банкова и колеги – НКБ,

Медика-Кор – Русе, МВР Варшава

13:50 -14:00 Медикамент излъчващ стент при инстент стеноза

Н. Христова, Д.Трендафилова, Ю. Джоргова, СБАЛССЗ Св. Екатерина

14:00 – 14:10 Стволова стеноза – възможности за интервенционално лечение

Г. Тонев, УМБАЛ Св. Георги, Пловдив

 2

14:10 – 14:20 Мониториране на тромбоцитната активност при пациенти с високорисков ОКС след въвеждането на новите ръководни правила

МБАЛ Св. Анна

14:20 – 14:30 Роля на интраваскуларните методи за коронарна оценка IVUS,FFR CRF при вземане на решение в катетеризационната лаборатория

П. Гацов, УБ Лозенец

14:30 – 14:40 Оптична кохерентна томография –опита на кардиоцентър Понтика

М. Контева

14:40 – 14:50 NGAL – Нов ранен маркер за регистрация на промените в бъбречната ф-ция при пациенти подложени на инвазивно ангиографско изследване

И. Петрова, Д. Василев, А. Александров,

Х. Матеев, И. Паскалева, Н. Гочева, НКБ

14:50 – 15:20 Съвременна организация на интервен- ционалното лечение на ОКС с ST-елевация. Опитът на кантон Во, Швейцария Х. Рогелов

15:30 – 16:00 Официално откриване на конгреса

Д. Трендафилова

 

16:00 – 17:30 Курс „Коронарна физиология”

Модератори: П. Гацов, В. Гелев, Д. Василев

16:00 -16:30 FFR: From Basics to the latest data

M. Hamilos, Greece

 

16:30-17:00 За пациентите и за числата – CFR, FFR, iFR

П. Гацов

17:00-17:15 Клиничен случай

В. Гелев

17:15-17:30 IVUS guided unprotected LM stenting with bifurcational stent TRYTON in anterior STEMI

Ф. Фуладвант

17:30 – 18:00 Фирмена презентация на Маримпекс

Promus Premier – иновативен дизайн за отлични резултати

В. Велчев

 

18:00 – 18:15 Кафе-пауза и посещение на изложбата

 

18:15 – 18:45 Симпозиум на Сервие – златен спонсор:

Метаболитната терапия при реваскуларизирани пациенти – отвъд предразсъдъка

В. Велчев, К. Кичуков

 

18:45 – 19:45 ПЕРС – технически аспекти

Модератори: L. Faber, В.Велчев

18:45 – 19:10 Как да оптимизираме резултатите при алкохолна аблация. Подбор на пациентите и лечение на пациентите с неуспешни процедури

L. Faber, Germany 3

19:10 – 19:25 Избор, канюлиране и аблиране на правилния септален клон

В. Велчев

19:25 – 19:45 Десет съвета за този, който лекува пациентите преди и след процедурата

Е. Костов

 

19:45 Коктейл „Добре дошли”

Зала София III

 

Събота, 16 ноември 2013 г.

Зала София II

8:00 – 11:30 Комплексни коронарни интервенции – с предаване на случаи на живо от: НКБ, б-ца Токуда, УБ Лозенец

Модератор: Ю. Джоргова

Панел: И. Петров , С. Кедев, О. Valsecchi, Д. Хазърбасанов

8:00 – 8:30 2013 – The modern treatment of CTO

G. Sianos, Greece

8:30 – 9:00 Complex and High risk PCI – Left Main Interventions

S. Kedev, Macedonia

 

9:00 – 9:30 The radial approach today – are there still unsolved problems?

O. Valsecchi, Italy

11:30 – 11:40 Кафе-пауза и посещение на изложбата

11:40 – 13:10 Lunch симпозиум на Астра Зенека – платинен спонсор:

Антиагреганти при ОКС – обсъждане на клинични случаи

13:10 – 14:30 Коронарна физиология с предаване на случаи на живо от: НКБ,

б-ца Токуда, УБ Лозенец

Модератор: Н. Рифаи

Панел: M. Hamilos, Х. Рогелов, Д. Трендафилова, С. Георгиев

14:30 – 14:40 Трета постерна сесия /от постер 12 до постер 18 вкл./

Зала Киото Комисия: Б. Ацев, Р. Касабов

14:40 – 17:10 Структурни и некоронарни интервенции с предаване на случаи на живо от: НКБ, б-ца Токуда, УБ Лозенец

Модератор: Б. Финков

Панел: М. Цонзорова, В. Велчев, Е. Eeckhout, П. Кратунков

14:40 – 15:10 Transcatheter closure of ASD and VSD

M. Szkutnik, Poland

15:10 – 15:40 Percutaneous closure of paravalvular leakage

Е. Eeckhout, Switzerland

4

17:10 – 17:30 Симпозиум на Медимаг – сребърен спонсор:

Биорезорбируеми Стентове – IV-та Революция в Инвазивната кардиология

G. Sianos, В. Гелев

Въведение

Лекция на G. Sianos

Показания и Резултати за Absorb

Клинични случаи

 

17:30 – 18:00 Симпозиум на Сервие – златен спонсор:

Забавянето на сърдечната честота с Corlentor – нова терапевтична възможност

И. Петров

 

18:00 – 18:10 Кафе-пауза и посещение на изложбата

 

18:10 – 18:40 Фирмена презентация на Евофарма:

Контрастно индуцирана нефропатия в интервенционални кардиологични процедури

F. Sabino, Медицински мениджър

Bracco S.p.A. Италия

 

18:40 – 20:20 Клинични случаи – презентации х 10 мин

Модератори: А. Кънева, Г. Тонев, Н. Димитров,

Д. Хазърбасанов

18:40- 18:50 Unprotected left main trifurcation treated with triple stent technic on LAD, intermedius branch and Cx artery and forth stent on left main

Ф. Фуладвант

18:50-19:00 Прекъсване на остатъчен антеграден пулмонален кръвоток след тотална каво-пулмонална анастомоза с Amplatzer септален оклудер

Е. Левунлиева, А. Кънева, N. Haas, Димитров, НКБ

 

19:00-19:10 Стент-тромбоза – 9 години след БМС

С. Димитров, Р. Търновска, В. Наунов,

Л. Владимирова, Ц. Бонева, С. Денчев

Александровска б-ца

19:10-19:20 Двустранни стенози на реналните артерии третирани едноетапно с PTA-DES

П. Гацов, Д. Данева, К. Ангелов, А. Носиков,

Р. Тодорова, УБ Лозенец

19:20-19:30 Пълна реваскуларизация при пациент след АКБ

В. Гелев, МБАЛ Токуда

19:30-19:40 Ендопротезиране на аортата

И. Петров, Сити клиник

19:40-19:50 Перкутанна коронарна интервенция с Тритон на пациент със стволова стеноза и многоклонова коронарна болест

Б. Ацев, Й. Джумеан, Г. Лютов, МБАЛ Пулс, Благоевград

5

19:50–20:00 Транскатетърно затваряне на множествени белодробни артерио-венозни фистули с Амплацер съдова запушалка при малко дете

А. Кънева-Ненчева, П. Еверт, Е. Левунлиева, НКБ

 

20:00-20:10 Затваряне на АV фистула

П. Павлов, МБАЛ Софиямед

20:10-20:20 Остър миокарден инфаркт с невъзможен феморален достъп и липсващи радиални и улнарни пулсации

Г. Маждраков, МБАЛ Благоевград

 

Неделя, 17 ноември 2013 г.

8:30 – 10:00 Екстракоронарни интервенции.

Собствен опит презентации х 10 мин

Модератори: И. Петров, В. Велчев, П.Симеонов

8:30-8:40 Интервенционално лечение на болни с АХ и налична стеноза на реналната артерия

И. Мануков, Д. Лицанов, К. Буков, Л. Павлов,

Р. Грозева, И. Рангелова, Н.Гочева,

М. Ганчевска и колeги, МБАЛ Пловдив

8:40-8:50 Ренална симпатикусова денервация при пациенти с високостепенна АХ – опитът на кардиологична клиника УБ Лозенец

П. Гацов, М. Радкова, Г. Стамболийски,

Ж. Гергелчева, И. Гашарова, Г. Лазарова,

УБ Лозенец

8:50-9:00 Ренална симпатикусова денервация в лечението на резистентна хипертонична болест – индикации, процедурен алгоритъм и средносрочни резултати

И. Петров, К. Кючуков, Хр. Димитров,

Сити клиник и УБСМ Пирогов

9:00-9:10 Ендоваскуларна терапия на каротидни стенози

И. Петров, И. Ташева, Н. Илиев, Л. Гроздински, Сити клиник

9:10-9:20 Каротидна ангиопластика при пациенти със съпътстваща коронарна болест

Г. Горанов, Г. Тонев, И. Дееничина, М. Маринов, УМБАЛ Св. Георги

9:20-9:30 Ендоваскуларно лечение на с-м May-Turner

И. Петров, Н. Илиев, М. Петрова, Л. Гроздински, Сити клиник

 

9:30-9:40 Локална фибринолиза, ротационна тромбфрагментация и тромбаспирация при пациенти с масивна форма на БТЕ – безопасен и ефективен метод.

А. Александров, Д. Василев, Хр. Матеев,

И. Петрова, А. Банкова, И. Тошев,

Г. Владимиров, НКБ 6

9:40-9:50 Едноетапно стентиране на двете илиачни артерии при двустранна илиачна стеноза

Ф. Фуладвант, М. Стойнев, Д. Мицов,

Й. Черкезов, Т. Каменова и колеги, СБАЛ Ямбол

10:00 – 10:30 Фирмена презентация на Новимед:

The COMBO Dual Therapy Stent:  Setting the New Standard of Stenting

Technological background

Erik Ligtenberg, PhD, OrbusNeich Medical, The Netherlands

The COMBO Dual Therapy Stent:  Setting the New Standard of Stenting

Experience from the Clinic

Professor de Winter, MD, PhD, Academic Medical Center of the University of Amsterdam, The Netherlands

10:30 – 10:45 Кафе-пауза и посещение на изложбата

10:45 – 11:30 Симпозиум на Санофи – сребърен спонсор:

Комплексна грижа за пациентите с ИБС

Модератор: Ю. Джоргова

Лектори: И. Петров, Д. Трендафилова, Д. Василев

11:30 – 13:00 Усложнения в катетеризационната лаборатория

Модератори: Н. Рифаи, М. Контева, С. Димитров, Д. Василев,

Р. Касабов

  1. Д. Трендафилова – СБАЛССЗ Св. Екатерина

  1. Б. Ацев – МБАЛ Пулс

3. В. Гелев – МБАЛ Токуда

4. И. Петров – Сити Клиник

5. М. Контева – Кардиоцентър Понтика

6. Усложнение при стентиране на непротектиран ствол на ЛКА. Дали вторият водач в страничен клон е винаги наш приятел?

Г. Маждраков

7. С. Калустян – МБАЛ Св. Анна

8. Г. Недялков – МБАЛ Пълмед

 

9. П. Гацов – УБ Лозенец

13:00 Общо събрание на БДИК

13:00 – 13:45 Сестринска сесия „Роля на сестрата в интервенционалната кардиология ”

13:00 – 13:10 Ролята на сестрата при ренална денервация

УБ Лозенец

13:15 – 13:25 Прилагане на тромбаспирация при ОМИ

Сити клиник

13:30 – 13:40 IABP и кардиогенен шок

СБАЛССЗ Св. Екатерина“

13:45 – 13:50 Закриване на конгреса 7

Постерна сесия

Зала Киото

15 и 16 ноември 2013 г.

Постерите се поставят от 9:00 до 10:00 ч. в съответния ден.

Номерът на постера отговаря на номера на таблото.

Представящият автор трябва да бъде до постера си по време на своята постерна сесия.

1. КАК ИНТЕРПРЕТИРАМЕ „SINTAX”?

Вл. Григоров

2. КАК ДА ЛЕКУВАМЕ СТЕНОЗИТЕ НА LAD?

Вл. Григоров

  1. НАШЕ ПРОУЧВАНЕ НА ДОМИНАНТНОСТТА НА КОРОНАРНАТА ЦИРКУЛАЦИЯ ПРИ СЪРДЕЧНИ КЛАПНИ ПОРОЦИ

Ж. Гергелчева и Пл. Гацов

4. ПРЕДЕН ОСТЪР МИОКАРДЕН ИНФАРКТ ПРИ ОКЛУЗИЯ НА СТВОЛА НА ЛЯВАТА КОРОНАРНА АРТЕРИЯ

Ф. Фуладвант

5. СРАВНЕНИЕ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА БИФУРКАЦИОННИ ЛЕЗИИ С ДВА РАЗЛИЧНИ БИФУРКАЦИОННИ СТЕНТА (AXXESS: САМОРАЗГЪВАЩ СЕ, МЕДИКАМЕНТ-ИЗЛЪЧВАЩ, И TRYTON: МЕТАЛЕН, С БАЛОННО РАЗТВАРЯНЕ): ЕДНОЦЕНТРОВ ОПИТ

Ф. Фуладвант, К. Фалконе, В. Мантовани и Л. Р. Колларини

6. РЕСИНХРОНИЗИРАЩА СИСТЕМА ЗА СТИМУЛАЦИЯ (CRT) ПРИ ПАЦИЕНТИ С ТЕЖКА ЛК ДИСФУНКЦИЯ С ИМПЛАНТАЦИЯ НА ЕПИМИОКАРДЕН ЕЛЕКТРОД

С. Йовев, М. Стоилова, С. Куртев и Г. Начев

7. DES СРЕЩУ BMS ПРИ АНГИОПЛАСТИКА НА АВТОВЕНОЗНИ ГРАФТОВЕ

Пл. Кръстев, П. Веселинова, Н. Христова, Д. Трендафилова и Ю. Джоргова

8. ПЕРКУТАННА РЕВАСКУЛАРИЗАЦИЯ В ПЕРИФЕРНИ РЕГИОНИ КАТО СТРАТЕГИЯ ПРИ СПЕШНОСТ ЗА ОСТРИ АРТЕРИАЛНИ ОКЛУЗИИ

Ф. Фуладвант, К. Фалконе, А. Мантовани, М. Стойнев, Д. Мизов, Й. Черкезов, А. Жежовски, Т. Каменова, Г. Стефанов и Р. Рунков

9. ЛЕЧЕНИЕ НА БИФУРКАЦИОННИ ЛЕЗИИ С НОВИЯ САМОРАЗГЪВАЩ СЕ DES AXXESS: ПЪРВИ ОПИТ

Ф. Фуладвант, К. Фалконе, А. Мантовани и Л. Р. Колларини

10. АСПИРИНОВА ДЕСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ ПО ПРОТОКОЛ НА WONG – ПЪРВОНАЧАЛЕН ОПИТ С 2-МА ПАЦИЕНТИ, ПОСТЪПИЛИ ЗА ПЛАНОВИ КОРОНАРНИ ИНТЕРВЕНЦИИ

А. Носиков, Д. Данева, Г. Стамболийски и П. Гацов

11. ПЕРИФЕРНОСЪДОВА БОЛЕСТ НА РАЗЛИЧНИ СЪДОВИ ЗОНИ В СЪЧЕТАНИЕ С КОРОНАРНА БОЛЕСТ – ЧЕСТОТА, ЗАСЯГАНЕ ПО ПОЛ, ПОДХОД ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО

Г. Стамболийски и Пл. Гацов

12. РАННИ И КЪСНИ РЕЗУЛТАТИ ПРИ ТРЕТИРАНЕ НА БИФУРКАЦИОННИ СТЕНОЗИ

Ж. Стойкова, Д. Трендафилова, Ю. Джоргова, К. Карамфилов и Златанов

13. ТАКО-ЦУБО В АСОЦИАЦИЯ С ХИПЕРТИРЕОИДИЗЪМ

К. Джинсов и М. Токмакова

14. ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА НА КОРОНАРНАТА АТЕРОСКЛЕРОЗА (КТ АНГИОГРАФИЯ И СКАГ) – ДИАГНОСТИЧНА ТОЧНОСТ И КОРЕЛАЦИЯ

Н. Христова, В. Стойнова, Д. Трендафилова и Ю. Джоргова.

15. СЪКРАТЕНА ДВОЙНА АНТИАГРЕГАНТНА ТЕРАПИЯ ПРИ ВЪЗРАСТНИ БОЛНИ С ПРОТИВОПОКАЗАНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ, РЕВАСКУЛАРИЗИРАНИ С БИОИНЖЕНЕРЕН СТЕНТ

И. Мануков, О. Лицанов, К. Буков, Л. Павлов, Р. Грозева, И. Рангелова, Н. Гочева, М. Ганчевска, М. Енчирян, П. Жекова, В. Костуркова, И. Рангелова, Н. Аначков и Д. Мануков

16. SТENTYS-STENT ПРИ ОСТЪР КОРОНАРЕН СИНДРОМ – НАЧАЛНИ РЕЗУЛТАТИ

М. Контева

17. ПЪРВИЧНА АНГИОПЛАСТИКА ПРИ ОКС СЪС ST-ЕЛЕВАЦИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ НАД 80-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

В. Пакеров, Ж. Шабани, Д. Димитров, Д. Трендафилова, Ю. Джоргова

18. ПРИЛОЖЕНИЕ НА БИФУРКАЦИОНЕН СТЕНТ BIOSS (BIFURCATION OPTIMIZATION STENT SYSTEM) ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА КОРОНАРНИ БИФУРКАЦИОННИ СТЕНОЗИ – ДЪЛГОСРОЧНИ РЕЗУЛТАТИ

Д. Василев, А. Александров, Хр. Матеев, И. Петрова, А. Банкова, Е. Костова

Plakat_Intervencionalna cardiologia_VI_Eng

Dear colleagues,

On behalf of the Organizing Committee we are pleased to invite you to attend the VIth National Congress of Interventional Cardiology which will be held on 15 – 17 November 2013 in Kempinski Hotel Zografski, Sofia.

The Congress is organized by the Bulgarian Society of Interventional Cardiology under the auspices of the Bulgarian Society of Cardiology.

The scientific program includes live-case sessions and presentations of leading Bulgarian and foreign experts in the field of interventional cardiology. Our aim is to give insight to the latest innovations in the field of the interventional diagnoses and treatment of cardiac diseases.

The basic topics of the congress will be:

•Complex coronary interventions

•Coronary physiology

•Structural and non-coronary interventions

Around 500 attendees from Bulgaria and abroad are expected.

An interesting commercial exhibition will be held during the congress, which will be an ideal opportunity to meet the leaders in the industry and their latest achievements.

We shall highly appreciate your active participation for a useful and innovative event, open for discussions and idea exchange.

Sincerely yours,

Ass. Prof. D. Trendafilova

Chairman of the BSIC

Ass. Prof. Pl. Gatzov

Scientific Secretary of BSIC

Download the registration form here

Download the program here

PROGRAM

Friday, 15 November 2013

8:30 Registration

Sofia II Hall

9:00 – 10:00 Teaching session for interventional cardiologists

Moderators: V. Gelev, R. Kasabov, S. Dimitrov, D. Vasilev

9:00 – 9:15 Vascular access and complications

A. Vasileva, Bergamo, Italy

 

9:20 – 9:35 Rotablation – use and clinical outcomes in modern interventional cardiology

М. Pehlivanova

9:40–10:00 Contrast -induced nephropathy

I. Jeleva

 

10:00 – 11:00 Stent for life National strategy – Joint Session of the National Patient Organisation and media

Moderators: J. Jorgova, P. Gatzov, D. Trendafilova, S. Georgiev,

S. Hasargiev

10:00-10:20 Coronary interventions – Health care and quality of life

S. Georgiev

10:20-10:40 Stent for life programme in Bulgaria – our 4 year experience and results

J. Jorgova

10:40-11:00 NGO as main facilitator of national network for ACS patient follow up

K. Alexov

 

11:00 – 12:00 Joint session with Bulgarian Society of Cardiac Surgery

Moderators: G. Nachev, L. Boyagiev, J. Jorgova, B. Finkov

 

11:00-11:15 Ischemic MR – the surgeon’s point of view

P. Panayotov

11:15-11:20 Comment of the cardiologist

V. Velchev

11:20-11:35 Hybrid myocardial revascularisation – the surgeon’s point of view

D. Petkov

 

11:35-11:40 Comment of the cardiologist

I. Petrov

1

11:40-11:55 Heart team

L. Boyagiev

11:55–12:00 Comment of the cardiologist

J. Jorgova

12:00 – 12:15 First poster session /from poster 1 to poster 6, included/

Kyoto Hall Commission: A. Kaneva, S. Dimitrov

12:15 – 12:30 Second poster session /from poster 7 to poster 12 included/

Kyoto Hall Commission: D. Trendafilova, D. Hazarbasanov

 

12:30 – 13:00 Lunch /lunch boxes/

 

13:00 – 13:30 Presentation of Pfizer

„Eliquis ®-anticoagulant demonstrating superiority versus warfarin use has in three important purposes“

Moderator: Tch. Schalganov

 

Epidemiology of atrial fibrillation

E. Manov

 

Studies with Eliquis ®

M. Tokmakova

13:30 – 15:30 Own experience – 10 minute presentations

Moderators: B. Finkov, S. Denchev, B. Acev, I. Manukov

 

13:30 – 13:40 Treatment of bifurcation lesions with novel balloon-expandable bare metal stent Tryton. First experience

F. Fouladvand, C. Falcone, A. Mantovani,

LR. Collarini

13:40- 13:50 Postprocedure iscaemia in the area supplied by the main vessel is a predictor of in-stent stenosis. Results of Intracoronary Electrocardiogram and myonecrosis after bifurcation stenting

D. Vasilev, A. Alexandrov, H. Mateev, I. Petrova,

A. Bankova, et al. National Heart Hospital, Sofia,

MedicaCor, Rousse, MVR Warsaw

13:50 -14:00 Drug eluting stents in in-stent restenosis

N. Hristova, D. Trendafilova, J. Jorgova,

St. Ekatherina University Hospital, Sofia

14:00 – 14:10 Left main stenosis – interventional treatment options

G. Tonev, University Hospital St. George, Plovdiv

 

14:10 – 14:20 Monitoring of platelet aggregation in high risk ACS after the implementation of new guidelines

University Hospital St. Anna, Sofia

 

14:20 – 14:30 IVUS, FFR, CRF – intravascular coronary evaluation and decision making in the cath lab

P. Gatzov, University Hospital Lozenets, Sofia

14:30 – 14:40 Optical coherence tomography – the experience of Cardiac Centre Pontica

M. Konteva

14:40 – 14:50 NGAL – new marker for renal function monitoring after angiogram

I. Petrova, D. Vasilev, A. Alexandrov, H. Mateev,

I. Paskaleva, N. Gocheva, National Heart Hospital, Sofia

14:50 – 15:20 Logistic organization of STEMI- the experience of Canton Vaud, Switzerland

Ch. Roguelov

 

15:30 – 16:00 Opening ceremony

D. Trendafilova

 

16:00 – 17:30 Coronary physiology course

Moderators: P. Gatzov, V. Gelev, D. Vasilev

16:00 -16:30 FFR: From Basics to the latest data

M. Hamilos, Greece

 

16:30-17:00 About patients and about numbers – CFR, FFR, iFR

P. Gatzov

 

17:00-17:15 Case report

V. Gelev

17:15-17:30 IVUS guided unprotected LM stenting with bifurcational stent TRYTON in anterior STEMI

F. Fouladvand

 

17:30 – 18:00 Presentation of Marimpex Ltd.

Promus Premier – customized architecture for premier outcomes

V. Velchev

 

18:00 – 18:15 Coffee-break and visit to the exhibition

 

18:15 – 18:45 Symposium of Servier – Gold Sponsor:

The metabolic treatment of revascularized patients – beyond prejudice

V. Velchev, K. Kichukov

 

18:45 – 19:45 ASA – tips and tricks

Moderators: L. Faber, V. Velchev

 

18:45 – 19:10 How to optimize ablation results: Patient selection and management of treatment failures

L. Faber, Germany

 

19:10 – 19:25 Choosing, wiring and injecting the right septal perforator

V. Velchev

19:25 – 19:45 Ten commands for the one who takes care for the patient before and after the procedure

Е. Kostov

19:45 Welcome Cocktail

Sofia III Hall

Saturday, 16 November 2013

 

Sofia II Hall

8:00 – 11:30 Complex coronary interventions – Live case session from National Heart Hospital, Tokuda Hospital and University Hospital Lozenets

Moderator: J. Jorgova

Panel: I. Petrov, S. Kedev, O. Valsecchi, D. Hazarbasanov

8:00 – 8:30 2013 – The modern treatment of CTO

G. Sianos, Greece

8:30 – 9:00 Complex and High risk PCI – Left Main Interventions

S. Kedev, Macedonia

 

9:00 – 9:30 The radial approach today – are there still unsolved problems?

O. Valsecchi, Italy

 

11:30 – 11:40 Coffee-break and visit to the exhibition

 

11:40 – 13:10 Lunch symposium of Astra Zeneca – Platinum sponsor

13:10 – 14:30 Coronary physiology – Life-case session from National Heart Hospital, Tokuda Hospital and University Hospital Lozenets

Moderator: N. Rifai

Panel: M. Hamilos, H. Rogelov, D. Trendafilova, S. Georgiev

14:30 – 14:40 Third poster session /from poster 13 to poster 18/

Kyoto Hall Commission: B. Atzev, R. Kassabov

14:40 – 17:10 Structural and non-coronary interventions live-case session from National Heart Hospital, Tokuda Hospital and University Hospital Lozenets

Moderator: B. Finkov

Panel: M. Tsonzarova, V. Velchev, E. Eeckhout, P. Kratunkov

14:40 – 15:10 Transcatheter closure of ASD and VSD

M. Szkutnik, Poland

15:10 – 15:40 Percutaneous closure of paravalvular leakage

Е. Eeckhout, Switzerland

 

17:10 – 17:30 Symposium of Medimag – Silver Sponsor

Bioresorbable Vascular Scaffold -4th Revolution in Interventional cardiology

G. Sianos, V. Gelev

 

Introduction

Lecture by G. Sianos

Absorb –patient indications and results

Clinical experience

 

17:30 – 18:00 Symposium of Servier – Gold Sponsor:

Slowing the heart rate with Corlentor – a new therapeutic approach

I. Petrov

 

18:00 – 18:10 Coffee-break and visit to the exhibition

 

18:10 – 18:40 Presentation of Ewopharma:

Contrast induced nephropathy in interventional cardiology procedures.

F. Sabino, International medical manager

Bracco S.p.A. Italy

 

18:40 – 20:20 Case reports – 10 minute presentations

Moderators: A. Kaneva, G. Tonev, N. Dimitrov, D. Hazarbasanov

 

18:40- 18:50 Unprotected left main trifurcation treated with triple stent technic on LAD, intermedius branch and Cx artery and forth stent on left main

F. Fouladvand

 

18:50-19:00 Transcatheter closure of residual antegrade pulmonary flow after total cavo-pulmonary anostomosis with Amplatzer septal occluder

E. Levunlieva, A. Kaneva, N. Haas, Dimitrov,

National Heart Hospital, Sofia

 

19:00-19:10 Stent-thrombosis 9 years after BMS

S. Dimitrov, V. Nunov, R. Tyrnovska,

L. Vladimirova, Tz. Boneva, S. Denchev,

University Hospital Alexandrovska, Sofia

19:10-19:20 Bilateral renal stenoses treated with single-step PTA-DES

P. Gatzov, D. Daneva, K. Angelov, A. Nossikoff,

R. Todorova, University Hospital Lozenets, Sofia

19:20-19:30 Complete revascularisation in a patient after CABG

V. Gelev, Tokuda Hospital, Sofia

19:30-19:40 Endovascular aneurism repair

I. Petrov, City Clinic, Sofia

19:40-19:50 PCI with Tryton stent in a patient with left main and multivessel disease

B. Atzev, J. Jumean, G. Ljutov, Pulse Hospital, Blagoevgrad

19:50–20:00 Transcatheter closure of multiple pulmonary AV-fistulae with Amplatzer occluder in a small child

A. Kaneva-Nencheva, P. Evert, E. Levunlieva,

National Heart Hospital, Sofia

 

20:00-20:10 AV-fistula closure

D. Hazarbasanov, SofiaMed Hospital, Sofia

 

20:10-20:20 Acute myocardial infarction with impossible femoral vascular access and absent radial and ulnar pulse

G. Majdrakov, Blagoevgrad General Hospital
Sunday, 17 November 2013

 

8:30 – 10:00 Non-coronary interventions. Single- center experience.

10 minute presentations

Moderators: I. Petrov, V. Velchev, P. Simeonov

8:30-8:40 Interventional treatment in patients with hypertension and renal artery stenosis

I. Manukov, D. Litsanov, K. Bukov, L. Pavlov, R. Grozeva, I. Rangelova, N. Gocheva, M. Ganchevska et al., Plovdiv General Hospital

 

8:40-8:50 Renal sympathetic denervation in patients with severe hypertension. Single center experience.

P. Gatzov, M. Radkova, G. Stamboliyski,

J. Gergeltcheva, I. Gasharova, G. Lazarova,

University Hospital Lozenets, Sofia

 

8:50-9:00 Renal sympathetic denervation in resistant hypertension – indications, protocol and midterm outcomes

I. Petrov, K. Kyuchukov, H. Dimitrov, City Clinic and Pirogov Acutecare University Hospital, Sofia

 

9:00-9:10 Endovascular treatment of carotid artery stenoses

I. Petrov, I. Tasheva, N. Iliev, L. Grozdinski, City Clinic, Sofia

 

9:10-9:20 Carotid angioplasty in patients in patients with coronary artery disease

G. Goranov, G. Tonev, I. Deechina, M. Marinov,

University Hospital Saint George, Plovdiv

 

9:20-9:30 Endovascular treatment of May-Thurner syndrome

I. Petrov, N. Iliev, M. Petrova, L. Grozdinski,

City Clinic, Sofia

9:30-9:40 Local fibrinolysis, rotational thrombus fragmentation and aspiration thrombectomy in patients with massive pulmonary embolism (PE) are safe and reliable treatment options

A. Alexandrov, D. Vasilev, H. Mateev, I. Petrova,

A. Bankova, I. Toshev, G. Vladimirov,

National Heart Hospital, Sofia

 

9:40-9:50 One-step stenting of both iliac arteries in bilateral iliac artery stenoses

F. Fouladvand, M. Stojnev, D. Mitsov, J. Cherkezov,

T. Kamenova et al. Heart Hospital, Yambol

 

10:00 – 10:30 Presentation of Novimed:

The COMBO Dual Therapy Stent:  Setting the New Standard of Stenting

Technological background

Erik Ligtenberg, PhD, OrbusNeich Medical, The Netherlands

 

The COMBO Dual Therapy Stent:  Setting the New Standard of Stenting

Experience from the Clinic

Professor de Winter, MD, PhD, Academic Medical Center of the University of Amsterdam, The Netherlands

10:30 – 10:45 Coffee-break and visit to the exhibition

 

10:45 – 11:30 Symposium of Sanofi – Silver sponsor: Comprehensive care for patients with ischemic heart disease

Moderator: J. Jorgova

Speakers: I. Petrov, D. Trendafilova, D. Vasilev

 

11:30 – 13:00 Brainstorming in cath lab

Moderators: N. Rifai, M. Konteva, S. Dimitrov, D. Vasilev, R. Kasabov

 

  1. D. Trendafilova – St. Ekatherina University Hospital, Sofia

 

2. B. Atzev – Pulse Hospital, Blagoevgrad

3. V. Gelev – Tokuda Hospital, Sofia

4. I. Petrov – City Clinic

5. M. Konteva – Cardio-center Pontica, Bourgas

6. Complication during stenting of unprotected left main. Is the second guidewire, positioned in the side-branch always our friend?

G. Majdrakov, Public Hospital Blagoevgrad

 

7. S. KalustyanSt. Anna Hospital, Sofia

8. G. Nedyalkov – Pulmed Hospital Plovdiv

 

9. P. Gatzov – University Hospital Lozenets, Sofia

 

13:00 General Meeting of Bulgarian Society of Interventional Cardiology

13:00 – 13:45 Nurse session “Interventional cardiology nurse`s role in the cath lab”

13:00 – 13:10 Interventional nurse’s role in renal denervation. University Hospital Lozenets, Sofia

 

13:15 – 13:25 Thromb-aspiration in ACS, City Clinic, Sofia

 

13:30 – 13:40 IABP and cardiogenic shock,

St. Ekatherina University Hospital, Sofia

13:45 – 13:50 Closing remarks

POSTER SESSION

Kyoto Hall, 15-16.11

Posters should be placed at the boards from 9:00 till 10:00 h on the respective day.

The number of the poster responds to the number of the board.

The presenting author should be at her/his poster during the session in accordance with the program.

  1. HOW WE INTERPRET ‘SINTAX’?

Vl. Grigorov

2. WAY TO THREAT LAD STENOSIS

Vl. Grigorov

3. A SINGLE CENTRE ON THE DOMINANCE OF CORONARY CIRCULATION IN CARDIAC VALVE DISEASES

Zh. Gergelcheva and Pl. Gatzov

4. ANTERIOR STEMI DUE TO ACUTE OCCLUSION OF LEFT MAIN: SHIFTING FROM INDENTED CRUSH TO REVERSE CRUSH BECAUSE OF INADEQUATE GUIDING CATHETER DIAMETER

F. Fouladvand

5. COMPARISON IN THE TREATMENT OF BIFURCATION LESIONS WITH TWO DIFFERENT BIFURCATION DEDICATED STENTS (AXXESS: SELF EXPANDABLE DRUG ELUTING, AND TRYTON: BALLOON EXPANDABLE BARE METAL): SINGLE CENTRE EXPERIENCE

F. Fouladvand, C. Falcone, V. Mantovani and L. R. Collarini

6. A RESYNCHRONIZATION SYSTEM FOR STIMULATION (CRT) IN PATIENTS WITH SEVERE LV DYSFUNCTION WITH IMPLANTATION OF EPIMYOCARDIAL ELECTRODE

S. Yovev, М. Stoilova, S. Kurtev and G. Nachev

7. DES VERSUS BMS IN ANGIOPLASTY OF AUTOVENOUS GRAFTS

Pl. Krastev, P. Veselinova, N. Hristova, D. Trendafilova and Yu. Dzhorgova

8. PERCUTANEOUS REVASCULARIZATION IN THE PERIPHERAL DISTRICTS AS AN EMERGENCY STRATEGY FOR ACUTE ARTERIAL OCCLUSIONS

F. Fouladvand, C. Falcone, A. Mantovani, M. Stoinev, D. Mizov, Y. Cherkezov, A. Jejovski, T. Kamenova, G. Stefanov and R. Runkov

9. TREATMENT OF BIFURCATION LESIONS WITH NOVEL SELF-EXPANDABLE DES AXXESS: FIRST EXPERIENCE

F. Fouladvand, C. Falcone, A. Mantovani and L. R. Collarini

10. ASPIRIN DESENSITIZATION UNDER THE WONG PROTOCOL – INITIAL EXPERIENCE WITH 2 PATIENTS ADMITTED FOR PLANNED CORONARY INTERVENTIONS

A. Nosikova, D. Daneva, G. Stamboliyski and Pl. Gatzov

11. PERIPHERAL VESSEL DISEASE OF VARIOUS VASCULAR ZONES COMBINED WITH CORONARY DISEASE – PREVALENCE, GENDER DISTRIBUTION, TREATMENT APPROACH

G. Stamboliyski and Pl. Gatzov

12. SHORT AND LATE FOLLOW-UP IN THE TREATMENT OF BIFURCATION STENOSES

Zh. Stoykova, D. Trendafilova, Yu. Dzhorgova, K. Karamfilov and Zlatanov

13. TAKOTSUBO ASSOCIATED WITH HYPERTHYROIDISM

K. Dzhinsov and M. Tokmakova

14. IMAGING DIAGNOSTICS OF CORONARY ATHEROSCLEROSIS (CT ANGIOGRAPHY AND SCAG) – DIAGNOSTIC ACCURACY AND CORRELATION

N. Hristova, V. Stoynova, D. Trendafilova and Yu. Dzhorgova

15. SHORT DUAL ANTIPLATELET THERAPY IN ELDERLY PATIENTS WITH CONTRAINDICATIONS TO CONTINUOUS TREATMENT, REVASCULARIZED WITH A BIOENGINEERING STENT

I. Manukov, O. Litsanov, K. Beech, L. Pavlov, R. Grozeva, I. Rangel, N. Petkova, M. Ganchevska, M. Enchiryan, P. Zhekova Kosturkova C., I. Rangel, N. Anachkov and

D. Manukov

16. SТENTYS-STENT BY STEMI – FI RST RESULTS

М. Konteva

17. PRIMARY PERCUTANIOUS CORONARY INTERVENTION IN PATIENTS ABOVE 80 YEARS PRESENTING WITH STEMI

V. Pakerov, J. Shabani, D. Dimitrov, D. Trendafilova and U. Djorgova

18. THE BIOSS (BIFURCATION OPTIMIZATION STENT SYSTEM) IN TREATMENT OF BIFURCATION STENOSIS – LONG-TERM RESULTS

D. Vasilev, А. Alexandrov, Hr. Mateev, I. Petrova, А. Bankova and Е. Kostova

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy