Български бифуркационен курс 2014 / Bulgarian Bifurcation Course 2014

Уважаеми колеги,

От името на Организационния комитет имаме удоволствието да ви поканим на Български бифуркационен курс, който ще се състои на 17 и 18 януари 2014 г. в София.

Вторият български бифуркационен курс, който се проведе през януари 2013 г., ни даде възможност да разгледаме най-актуалните технически нововъведения, които усъвършенстват всекидневната интервенционална практика. Проведохме практически занятия със специално изработени бифуркационни модели в реален размер, под ръководството на опитни специалисти в интервенционалното лечение на бифуркационните стенози. Курсът не би имал тази висока научна и практическа стойност без усилията и ентусиазма на изтъкнати лектори от страната и чужбина.

В резултат на високия интерес и успеха на събитието, решихме Българският бифуркационен курс да се превърне в ежегоден.

Целта на бифуркационния курс през 2014 г. е да организира училище за специализанти по интервенционална кардиология, на основата на случаи на живо. Нашата идея е да разширим програмата на курса – тя ще обхване техническите тънкости при бифуркациите, хроничните оклузии, ЛКА, коронарна физиология и много други. Също така ще акцентираме върху най-новите съвременни технологии, които ще променят нашата концепция и подхода към пациентите. Водещи експерти от България и чужбина ще представят новите разработки в сферата и тяхната роля при диагностиката, терапията и качеството на живот на пациентите. Очакваме, че курсът ще осигури задълбочен преглед на това как лечението на бифуркациите се практикува по света.

Освен, че курсът ще даде цялостна представа за бъдещето на комплексните интервенции, ще предостави чудесна възможност да се срещнете със своите чуждестранни колеги.

Курсът ще се проведе на английски.

Тъй като броят на местата е ограничен, побързайте да се регистрирате! Ще ви очакваме!

С уважение,

Yves Louvard MD – Почетен директор на курса

Robert J. Gil MD, PhD –  Международен директор на курса

Добрин Василев MD, PhD – Директор на курса

Васил Велчев MD, PhD  – Директор на курса

Изтеглете формата за регистрация тук

Изтеглете предварителната програма тук

Dear colleagues,

It is a privilege for us to invite you to Sofia for the Bulgarian Bifurcation Course which will be held on 17and 18 January 2014.

The second Bulgarian Bifurcation Course held in January 2013 was an opportunity for us to discuss the latest technical innovations improving the everyday interventional practice and to hold hands-on training with in-depth review of the subject. The Course would not be possible without the efforts and the dedication of the eminent speakers from Bulgaria and abroad. Following the success of the second Bulgarian Bifurcation Course it was agreed that we should turn the Bulgarian Bifurcation Course into a tradition.

Our ambition on BBC 2014 is to hold an Interventional Fellows Teaching Course emphasizing on the case-based education. The next year we will widen the program – it will feature technical tips and tricks in bifurcations, CTOs, left main, coronary physiology and much more! We shall also discuss the current advances in modern technologies that will change our concepts and attitudes towards our patients. During our event, opinion leaders from Bulgaria and abroad will share with us the newest innovations in the field and their impact on diagnoses, treatment and quality of life of our patients. We expect from the course that you will gain a greater understanding of how the bifurcation treatment practices in different corners of the world.

This Bifurcation Course will give you new energy and insight to the future of complex interventions. It will also be a perfect opportunity to meet with your international colleagues.

The Course will be held in English.

There are only limited 100 seats for the Course. Register fast to avoid disappointment.

We shall be delighted to welcome you to Sofia in January.

Sincerely yours,

Yves Louvard MD – Honorable Course Director

Robert J. Gil MD, PhD – International Course Director

Dobrin Vassilev MD, PhD    – Course Co-Director
Vassil Velchev MD, PhD – Course Co-Director

Download Registration Form here

Download Preliminary program here

Plakat_BBC

Bulgarian Bifurcation Club

Interventional Fellows Teaching Course

1719 January 2014

Sofia

PRELIMINARY PROGRAM

Friday, 17 January 2014

12:00 – 13:00 Registration

 

13:00 – 13:30 Course opening

Europe 3 Hall Opening from International Director of BBC

Y. Louvard

Opening from National Director of BBC and President of Bulgarian Society of Interventional Cardiology

D. Vassilev

D. Trendafilova

Course objectives

V. Velchev

 

Session 1: Chronic total occlusions

13:30 – 18:40 CTO session

Europe 3 Hall Moderators: V.Gelev, D.Hasarbasanov, I.Ungi, I.Petrov, G.Tonev

13:30 – 13:50 Chronic Total Occlusions – definitions, epidemiology and rationales for CTO recanalization

D. Hasarbasanov

13:50 – 14:10 Toolkit for CTO recanalization

V. Gelev

14:10 – 14:25 The Modern spectrum of CTO guidewires – ASAHI paid lecture

M. Groosman

14:25 – 14:45 CTO guide wires

I. Sheiban

14:45 – 15:05 Basic techniques for Antegrade approach

Y. Louvard

 

15:05 – 17:45 Live-cases / recorded live-cases

Europe 3 Hall

 

17:45 – 18:00 Coffee-break

 

18:00 – 18:30 Symposium of Biotronik – Silver sponsor

Europe 3 Hall „How should I treat…“
V. Gelev, Tokuda Hospital, Sofia
R. Babic, Institute for Cardio Vascular Diseases „Dedinje“, Belgrade
B. Beleslin, Cardiology Clinic, Clinical Center Serbia, Belgrade

 

18:30 – 18:50 Fundamentals of Retrograde CTO recanalization – basic concepts, indications, different strategies and step by step approach

I. Ungi

18:50 – 19:10 Complications of CTO recanalization and their management

F. Fuladvand

 

Saturday, 18 January 2014

Session 2: PCI after CABG, Bifurcation and distal left main, Coronary physiology sessions

 

8:00 – 11:30 PCI for patients after CABG

Europe 3 Hall Moderators: V.Velchev, G. Heyndrickx, R.Gil, D.Trendafilova

8:00 – 8:20 PCI of patients after CABG – strategic planning; when to reoperate? R.Gil

8:20 – 8:40 PCI of SVG. When and how to protect?

V.Velchev

8:40 – 9:00 PCI of arterial grafts

I. Sheiban

 

9:00 – 10:00 Live- case transmission

 

 

10:00 – 10:30 Coffee-break

 

10:30 – 10:50 FFR before CABG – functional or anatomical revascularization – cardiosurgeon perspective

P. Panayotov

10:50 – 11:10 FFR before CABG – functional or anatomical revascularization – interventional cardiologist prespective

G. Heyndrickx

11:10 – 11:30 ACS in patients after CABG

I. Petrov

 

11:30 – 12:30 Symposium of Balton – Gold sponsor

Europe 3 Hall Moderators: D.Vassilev, R. Gil, V.Velchev

The news in BiOSS program

Presenters: H. Mateev, R. Gil

 

12:30 – 13:05 Symposium of Meril – Silver sponsor

Europe 3 Hall 12:30 12:37 Novel DES Engineering Concepts – BioMime & MeriT clinical update

I. Petrov

12:3712:44 BioMime Clinical experience from Bulgaria

G. Mazhdrakov

12:44 12:51 Biomime in complex CTO and Multivessel Disease

D. Vassilev

12:51 12:58 Novel Technologies – BRS, TAVR and beyond

V. Velchev

12:58 13:05 Panel Discussion

13:05 – 14:00 Lunch

14:00 – 16:00 Bifurcation and left main session supported by educational grant of Astra Zeneca

Europe 3 Hall Moderators: G.Stankovich, Y.Louvard, I.Iakovou, D.Vassilev

14:00 – 14:20 What we have learnt during last year about coronary bifurcation treatment?

I.Iakovou

14:20 – 14:40 What is more important – FFR or ischemia?

D.Vassilev

14:40 – 15:00 When and how to treat left main bifurcation stenosis?

G. Rigatelli

15:00 – 15:20 Does the prime time for dedicated bifurcation stents come?

R.Gil

 

15:20 – 15:40 How we should treat coronary bifurcation lesions – European bifurcation club position

Y.Louvard

15:40 – 16:00 New P2Y blockers for high risk anatomy

A.Postadjian

16:00 – 17:00 Live-case transmission

Europe 3 Hall

17:00 – 17:30 Coffee-break

17:30 – 18:50 Coronary physiology

Europe 3 Hall Moderators: R.Gil, G.Heyndrickx, I.Sheiban, Pl.Gatzov

17:30 – 17:50 What to use for obtaining maximal hyperemia – pharmacy, dosages, application roads, side effects

G. Heyndrickx

17:50 – 18:10 FFR, CFR, iFR – when and how?

R. Gil

18:10 – 18:30 FFR and CFR at difficult situations – left main, bifurcations, long stenosis, myocardial bridging

I. Sheiban

18:30 – 18:50 FFR, CFR and IVUS – what the guidelines say?

Pl. Gatzov

 

18:50 – 19:50 Live-case transmission

Europe 3 Hall

Sunday, 19 January 2014

9:30 – 11:50 ACS session – supported by SFL BG

Europe 3 Hall Moderators: J.Jorgova, D.Trendafilova, S.Georgiev, I.Manoukov

9:30 – 9:50 Thrombus aspiration – when and how?

I. Iakovou

9:50 – 10:10 Against the main stream: delayed stenting during acute STEMI – new trend or healthy mind/

V.Velchev

10:10 – 10:30 Myocardial preconditioning – myths and reality

S. Kralev

 

10:30 – 11:00 Coffee-break

 

11:00 – 11:20 Which stent for primary angioplasty: DES vs. BMS vs. SelfES vs. Mgard vs BVS

I. Petrov

11:20 – 11:30 Applied pharmacology for primary PCI – pretreatment, new antiaggregants, IIB/IIIA and all that jazz

I. Martinov

11:30 – 11:50 Bifurcation stenting during primary PCI. Make it simple but…

Y. Louvard

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy