ВСМ- коронарна АV фистула RD1-a.pulmonallis изолирана със стент графт

Кардиология “Пълмед” Пловдив

Р. Касабов, М. Булгурова, Г. Недялков, К. Хаджихристев, Н. Доденов, П. Муховски

И.С.К. 53г.
Стенокардия при усилия равни на обичайните с давност от около 2г.
Акцелерация в последните месеци

Физикален статус – без отклонения от нормата за възрастта
ЕКГ-Синусов ритъм. Хоризонтална позиция.
Ехокардиография-ФИ 68%
Преднолатерална и апикална хипокинезия.
ВЕТ позитивен  на 100W ДП 17800

СКАГ- достъп a.rad.dextra.
Десен тип циркулация
Фистула LAD-RD1-a.pulmonallis  със still syndrom

Катетър ХВ 3,5
Балон  Pantera – З/20
Водач- Balans middleweicht
Стент- Graftmaster – 3,5/ 26

Имлантиран стент Graftmaster 3,5/ 26 ремоделиран до 40/26,при което изолирана   фистулата

Видео материали:

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy