PCI LCx и aa.renalis billat

Кардиология “Пълмед” Пловдив

Р. Касабов, М. Булгурова, Г. Недялков, К.Хаджихристев,Н. Доденов,П. Муховски

М.А.Я. 66г. мъж
Преживян миокарден инфаркт преди повече от година
Стенокардия в покой
АХ на повече от три медикамента , лекувана от около 30г. възраст.

Статус- в норма за възрастта
ЕКГ  – отрицателни Т  вълни ІІ,ІІІ,аVФ
и депресия  на  ST -V4-V6
Ехокардиография- заднобазална хипокинезия.Митрална р-я да ІІ  ст.
ФИ 58%

Водещ катетър –HB 3,5
Водач- Balans middleweicht
Балон-Pantera 3,0/20
Стент-BMS Apollo 3,0/24
Водещ катетър-Judkins R 6Fr
Водач- Balans middleweicht
Балон –Paseo 7/20
Стент-Tsunami 7/18

След консултация с Уролог уточнена  болест на Марион
Пациента изписан с двойна анти – хипертензивна терапия.

Видео материали:

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy