Български курс по бифуркации и комплексни коронарни интервенции

Български курс по бифуркации и комплексни коронарни интервенции
22 – 23 януари 2016 София Токуда болница

Уважаеми колеги,
От името на Организационния комитет имаме удоволствието да ви поканим на петото издание на Български
курс по бифуркации и комплексни коронарни интервенции, който ще се състои на 22 – 23 януари 2016 г. в
Токуда болница София.
Програмата на предстоящия курс ще обхване следните теми от интервенционалната кардиология:
бифуркационни лезии, интервенции при болни с многоклонова коронарна болест, инвазивна хемодинамика,
новости при третирането с биоразградими платформи и др.
Верни на своя стремеж да внесем максимална практическа насоченост, курсът ще разгледа интересни случаи
на живо със съпътстващи дискусии.
Лекторският състав включва признати експерти в областта от страната и чужбина.
Форумът ще даде цялостна представа за бъдещето на комплексните интервенции, ще предостави
чудесна възможност да се срещнете със свои български и чуждестранни колеги и да се запознаете с
последните достижения в областта.
Курсът ще се проведе на английски.
Достъпът до курса е свободен – такси правоучастие няма да има.
Тъй като броят на местата е ограничен, побързайте да се регистрирате!
Ще ви очакваме!
С уважение,
Yves Louvard MD
Почетен директор на курса

Robert J. Gil MD, PhD
Международен директор на курса

Добрин Василев MD, PhD
Директор на курса

Васил Велчев MD, PhD
Директор на курса

Валери Гелев MD, PhD
Директор на курса

 

Bulgarian Bifurcation and Complex Coronary Interventions Course

22-23 January 2016

Tokuda Hospital, Sofia

PRELIMINARY PROGRAM Friday, 22 January 2016

8:00 – 8:30 Registration

8:30 – 9:00 Opening ceremony

Opening from International Directors of BBCCIC

Y. Louvard

R. Gil

Opening from National Director of BBCCIC

D. Vassilev

V. Velchev

V. Gelev

9:00 – 10:00 Session I: Bifurcations I

Moderators : Y. Louvard, R. Gil, D. Vassilev

Panelists: I. Iakovou, G. Rigatelli, V. Gelev, P. Gatzov

9:00 – 9:20 What is the best way to do single stenting of coronary bifurcation?

Y. Louvard

9:20 – 9:40 When 2 stents are preferred?

I. Ungi

9:40 – 10:00 How should we treat coronary bifurcations in 2016

G. Stankovic

10:00 – 10:15 Coffee-break and a visit to the exhibition

10:15 – 10:45 Symposium of Silver Sponsor – Meril/Quantum

Kaleidoscope of Novel Interventional Technologies

Co-Chair & Moderator: I. Ungi

Expert Panel: H. Matev, D. Vassilev, V. Gelev

10:15 – 10:30 BioMime and Bulgarian clinical experience

G. Mazhdrakov

10:30 – 10:40 Journey from Substance to Sublime: evolution of MeRes100 & Clinical update D. Vassilev

10:40 – 10:45 Discussion

10:45 – 12:15 Live case session I

Moderators: G. Rigatelli, Y. Louvard

Panelists: I. Ungi, M. Konteva, D. Vassilev

Case 1: R. Gil, V. Gelev

Case 2: I. Iakovou, V. Velchev

12:15 – 12:45 Lunch

12:45 – 13:15 Symposium of Silver Sponsor – Terumo

Bifurcation treatment using new generation DES and modern imaging techniques

G. Stankovic

13:15 – 14:15 Session II: Bioresorbable stents

Moderators: R. Gil, Y. Louvard, G. Stankovic

Panelist: V. Gelev

13:15 – 13:35 An update of Bioresorbable coronary devices

F. Nagy

13:35 – 13:55 My experience with the BRS. Case based presentation

Y. Louvard

13:55 – 14:15 My experience with the BRS. Case based presentation

R. Gil

14:15 – 14:45 Symposium of Silver Sponsor – Biotronik

Extreme cases with Biotronik

14:45 – 16:05 Session III: Bifurcations II – How should I treat

Moderators: D. Vassilev, Y. Louvard

Panelists: B. Borisov, G. Tonev

14:45 – 15:05 Double stent case – G. Toth /discussant – R. Gil

15:05 – 15:25 Complex distal left main I – I. Iakovou / discussant – D. Vassilev

15:25 – 15:45 Complex distal left main II – G. Rigatelli/ discussant – I. Petrov

15:45 – 16:05 Dedicated bifurcation stent in complex bifurcations – R. Gil/ discussant – V.Velchev

16:05 – 16:20 Coffee-break and a visit to the exhibition

16:20 – 16:50 Symposium of Silver Sponsor – Astra Zeneka

Continuing cardiovascular risk in post-myocardial infarction patients

M. Tokmakova

16:50 – 18:20 Live case session II

Moderators: R. Gil, V. Velchev

Panelists: G. Toth, K. Karamfiloff

Case 3: G. Rigatelli, D. Vassilev

Case 4: Y. Louvard, V. Gelev

18:30 – 19:30 Hands-on workshop on intravascular optical frequency domain imaging (OFDI) – учебна зала, ет. 6 principles, clinical application and tasks

Saturday, 23 January 2016

8:30 -9:30 Session IV: Complication. What if

Moderators: D. Vassilev, V. Velchev

Panelists: R. Gil, F. Fouladvand

8:30 – 8:50 The newly implanted stent looks funny. Longitudinal deformation – how to avoid and how to treat.  Y. Iakovou

8:50 – 9:10 My patient is becoming hypotensive during the procedure? Perforation and tamponade – how to avoid and how to treat.  V. Gelev

9:10 – 9:30 There is persistent ST elevation during the procedure. No reflow – how to avoid and how to treat.

……………………………..  

9:30 – 9:45 Coffee-break and a visit to the exhibition

9:45 – 10:15 Symposium of Silver Sponsor – SMT

Supraflex and the Healing Experience

10:15 – 11:45 Live case session III

Moderator: G. Heyndrickx, ………………………..

Panelists: I. Martinov, N. Rifai

Operators:

Case 5: I. Ungi, V. Gelev

Case 6: Y. Louvard, ………………………………….

11:45 – 12:15 Lunch

12:15 – 13:15 Symposium of Gold Sponsor – Balton

13:15 – 14:15 Session V: Stem Cells

Moderator: G. Heyndrickx

Panelists: I. Petrov, ………………..

13:15 – 13:35 Cardiac Regenerative Interventions in Clinical Translation

J. Bartunek

13:35 – 13:55 The ACCRUE Analysis: Stem Cell Therapy In Acute MI Revisited

M. Pavone-Gyöngyösi

13:55 – 14:15 Regenerative therapy for advanced heart failure. Is there any role?

………………………………………..

14:15 – 14:45 Symposium of Silver Sponsor – Boston Scientific

14:15 – 14:30 Synergy stent

V. Velchev

14:30 – 14:45 Rotablator

V. Gelev

14:45 – 15:00 Coffee-break and a visit to the exhibition

15:00 – 16:20 Session VI: FFR /Beyond the angiogram/

Moderator: G. Heyndrickx, P. Gazov,

Panelists: D. Vassilev, V. Gelev, F. Nagy

15:00 – 15:15 20 Years of FFR – the place of functional assessment in contemporary PCI.

G. Heyndrickx

15:15 – 15:20 Discussion

15:20 – 15:35 Future perspectives in functional assessment – role of iFR, cFFR (contrast induced FFR), current status of non invasive functional assessment.

G. Toth

15:35 – 15:40 Discussion

15:40 – 15:55 FFR Assessment for Complex Lesion (LM, Bifurcation, Tandem lesions) – validity and how to evaluate.

F. Nagy

15:55 – 16:00 Discussion

16:00 – 16:15 Functional stenosis assessment in acute coronary syndrome. Is it valuable?

R. Gil

16:15 – 16:20 Discussion

16:20 – 16:50 Symposium of Silver Sponsor – ACIST Medical Systems Inc. – A BRACCO Group Company

16:50 – 17:50 Case in a box session

Moderators: V. Velchev, G. Toth

Panelists: G. Rigatelli, ……………………………….

16:50 – 17:10 How to perform a pericardial tap in case of acute tamponade. I. Ungi

17:10 – 17:30 How to perform a pericardial drainage in case of big recurrent effusion. G. Mazhdrakov 

17:30 – 17:50 Case in a box

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy