IV-ти Български курс по коронарна физиология и физиология на некоронарните съдове

IV-ти Български курс по коронарна физиология

и физиология на некоронарните съдове

4-6 ноември 2016 г., х-л Рила, к.к. Боровец

ПОКАНА

Уважаеми колеги,

От името на Организационния комитет имаме удоволствието да ви поканим да участвате в IV-ти Български курс по коронарна физиология и физиология на некоронарните съдове, който ще се състои на 4-6 ноември в х-л Рила, к.к Боровец.

Курсът ще се проведе под егидата на Българско дружество по интервенционална кардиология.

Целта ни е да задълбочим теоретичните си познания и практически умения за коронарна морфология и физиология на пациентите с исхемична болест на сърцето, както и приложението в катетаризационната лаборатория на съвременните методи за оценка на пациентите за коронарна интервенция – интраваскуларен ултразвук (IVUS), частичен коронарен резерв (FFR), резерв на коронарния кръвоток (CFVR) и други инвазивни и неинвазивни диагностични методи.

През тази година в програмата ще бъдат включени и лекции за неинвазивна и инвазивна диагностика, функционалистика и терапия на периоферно-съдовите заболявания.

Лектори на форума ще бъдат водещи български и европейски експерти в областта на инвазивната кардиология.

Участвайки в курса, вие ще имате възможност да се запознаете с новостите в областта, обменяйки идеи с лектори и колеги.

Искрено се надяваме, че ще приемете поканата ни за участие в курса.

Очакваме ви!

Доц. Пламен Гацов

Председател на Организационния комитет

Д-р Валери Гелев

Председател на Българското дружество по интервенционална кардиология

––––––––––––––––––––––

Изтеглете Форма за Регистрация

––––––––––––––––––––––

ОСНОВНИ ТЕМИ

Основи на анатомията и физиологията на коронарното кръвоснабдяване

Оценка на миокардната исхемия и показания за коронарна реваскуларизация

Неинвазивни и инвазивни методи за оценка на коронарната атеросклероза

Неинвазивна и инвазивна диагностика, функционалистика и лечение на периферно-съдовите заболявания

ПРОГРАМА

Петък, 4 ноември 2016 г.

17:30 Отпътуване с автобус от София за Боровец

17:00 – 20:00 Регистрация и настаняване в хотел Рила

18:30 – 21:00 Вечеря в ресторанта на хотела

Събота, 5 ноември 2016 г.

Сутрешна сесия
/зала Боровец/

Модератори: Доц. П. Гацов, Доц. В. Велчев

9:30 – 10:00 Миокардно кръвоснабдяване – особености и регулация
Доц. Ю. Няголов

10:00 – 10:30 Coronary physiology in the cathlab: What armamentarium do we have?
Prof. Guy Heyndrickx (Belgium)

10:30 – 11:00 Coronary physiology estimation armamentarium in the cathlab – what we still need
Prof. М. Hamilos (Greece)

11:00 – 11:30 Инвазивна оценка на хемодинамиката при пациенти с белодробна хипертония
Доц. В. Велчев
/спонсорирана лекция от фирма ГлаксоСмитКлайн/

11:30 – 11:45 Кафе пауза и посещение на изложбата
/зала Интернационал/

11:45 – 12:30 Сателитен симпозиум на фирма Новимед
Модератор: Доц. В. Велчев

11:45 – 12:20 IFR в клиничната практика – защо, кога, как?
Доц. П. Гацов

12:20 – 12:30 Дискусия

12:30 – 13:30 Обяд в ресторанта на хотела

13:30 – 14:00 Сателитен симпозиум на фирма Берлин-Хеми
Модератор: Д-р В. Гелев

Избор на бета-блокер в лечението на ИБС – поглед отвъд бета-блокадата
Доц. П. Гацов

Следобедна сесия I
/зала Боровец/

Модератори: Д-р В. Гелев, Prof. Guy Heyndrickx

14:00 – 14:30 Methods of myocardial ischemia detection before coronary intervention
Prof. E. Skalidis (Greece)

14:30 – 15:00 There is more than FFR index
Prof. Guy Heyndrickx (Belgium)

15:00 – 15:30 Клинични случаи
/обучителен модул с подкрепата на Актавис/

15:30 – 16:15 Сателитен симпозиум на фирма BRACCO/ACIST ACIST Medical Systems и BRACCO Group – иновативните
решения в интервенционалната кардиология
Г. Кръстев – Продуктов Мениджър

Въведение в микрокатетър базирания FFR – техники и приложения
Д-р В. Гелев – Токуда Болница София

16:15 – 16:45 Кафе пауза и посещение на изложбата
/зала Интернационал/

Следобедна сесия II
/зала Боровец/

Модератори: Проф. Е. Василева, Проф. Л. Гроздински

16:45 – 17:15 Интракраниално кръвообръщение и атеросклероза
Проф. Е. Василева

17:15 – 17:45 Ултразвукови методи за изследване на мозъчното кръвообръщение
Д-р А. Драмов

17:45 – 18:15 Неинвазивни методи за изследване на периферните съдове
Проф. Л. Гроздински

18:15 – 19:00 Коктейл „Добре дошли“
/зала Интернационал/

19:00 – 21:00 Вечеря в ресторанта на хотела

Неделя, 6 ноември 2016 г.
/зала Боровец/

9:00 – 10:30 Сателитен симпозиум на фирма Сервие

Модератори: Prof. Marzilli (Italy), Д-р В. Гелев

Ко-модератори: Доц. В. Велчев, Доц. И. Петров

9:00 – 9:20 Changing scenario of IHD
Prof. Marzilli (Italy)

9:20 – 9:35 Ограничения на метода FFR да предвиди истинската миокардна исхемия
Доц. П. Гацов

9:35 – 9:50 Микроциркулацията- подценяваният участник
Доц. Д. Василев

9:50 – 10:00 Клинични случаи

10:00 – 10:30 Дискусия

10:30 – 11:00 Кафе пауза и посещение на изложбата
/зала Интернационал/

11:00 – 11:30 Минисимпозиум на фирма Пирго Меда Hematrix – хемостаза на пункционното място посредством
локална апликация на Тромбин

Доц. В. Велчев

Обедна сесия
/зала Боровец/

Модератори: Доц. П. Гацов, Доц. Д. Василев

11:30 – 12:00 Интервенционално лечение на екстра- и интракраниалните съдове
Доц. И. Петров

12:00 – 12:30 Ехокардиографска оценка на коронарния кръвоток и резерв
Доц. Я. Симова

12:30 – 12:45 Обобщение, заключителни думи и закриване на курса
Доц. П. Гацов

13:30 Отпътуване с автобус за София

 

Актуална информация за програмата на курса ще бъде публикувана в сайта на Българско дружество по интервенционална кардиология /www.bulsic.org/, както и в сайта на официалния агент на курса –Конгреси и събития ООД /www.cmebg.com/

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy