VII-ми Национален конгрес по интервенционална кардиология

Plakat_last

 

For English version please scroll down below.

Уважаеми колеги,

От името на Организационния комитет имаме удоволствието да ви поканим
да участвате в -ми Национален конгрес по интервенционална кардиология,
който ще се проведе в периода 5 – 8 ноември 2015 г. в Кемпински хотел Зографски,София.

Организатор на конгреса е Българското дружество по интервенционална
кардиология. Конгресът се провежда под егидата на Дружеството на
кардиолозите в България.

Програмата на конгреса е посветена на последните постижения в областта на
диагностиката и интервенционалното лечение на сърдечно-съдовите
заболявания. Ще бъдат представени случаи на живо и лекции на водещи
български и чуждестранни експерти в областта на инвазивната кардиология.
Очакваме около 500 участници от страната и чужбина.

Очакваме активно участие от всички вас, за да организираме максимално
ползотворен, интерактивен и иновативен форум, отворен за дискусии и
международен обмен на идеи и опит.

Щеви очакваме!

Суважение,

доц.Д. Трендафилова
Председател на БДИК
и Председател на Организационния комитет на конгреса

д-р К. Кичуков
Научен секретар на БДИК

 Моля, изтеглете формата за регистрация от тук.

Предварителна програма

Четвъртък, 5 ноември 2015 г.

11:00 Регистрация /конгресно фоайе/

Зала София II

13:20 – 15:20 Обучителен модул част I – диагностика

Модератори: А. Кънева, Д. Василев, В. Гелев, К. Кичуков

13:20-13:40 Съдов достъп. Предимства, недостатъци, усложнения. Затваряне на съдов достъп и постпроцедурни грижи

М. Пехливанова

13:40-14:00 Как да подберем подходящият катетър

Р. Касабов

14:00-14:20 Хемодинамични показатели при придобити сърдечни заболявания – необходимост и интерпретация

Д. Василев

14:20-14:40 Хемодинамични показатели при вродени сърдечни заболявания – необходимост и интерпретация

А. Кънева

14:40-15:00 Оценка на коронарната патология – функционални методики

В. Гелев

15:00-15:20 Хемодинамичен мониторинг – гледната точка на анестезиолога

Г. Царянски

15:20 – 16:00 ОКС – къде свършва грижата за пациента

сестринса сесия Модератори: Д. Трендафилова, В. Желева

15:20-15:40 Презентация на С. Зафирова

15:40-16:00 Презентация на И. Стефчов

16:00 – 16:30 Кафе – пауза и посещение на изложбата

16:30 – 17:00 Официално откриване на конгреса

Д. Трендафилова – Председател на БДИК

17:00 – 19:00 Обучителен модул част II – терапия

Модератори: С. Димитров, В. Велчев, И. Мануков, Б. Ацев

17:00-17:20 PCI балони, водачи, стентове

М. Контева

17:20-17:40 Комплексни коронарни лезии. Бифуркационни техники, ротаблация, ISR

В. Велчев

17:40-18:00 PCI при ОКС. Тромбектомия и дистална протекция

Б. Ацев

18:00-18:20 PCI при ОКС – фармако-инвазивна терапия

С. Димитров

18:20-18:40 Усложнения и поведение

И. Мануков

18:40-19:00 Дискусия

19:00 – 19:30 Симпозиум на Сребърен спонсор – Медимаг-МС

19:30 Коктейл „Добре дошли”

Зала София III

Петък, 6 ноември 2015 г.

Зала София II

8:00 – 9:00 How should I treat – Стволова стеноза. Многоклонова коронарна болест

Модератори: Р. Касабов, И. Мануков

Introduction: Р. Касабов

Case presenter: Г. Недялков

How should I treat: О. Лицанов

How did I treat: Г. Недялков

Case presenter: О. Лицанов

How should I treat: П. Муховски

How did I treat: О. Лицанов

Conclusion: И. Мануков

9:00 – 10:00 Съвместна сесия с Българското дружество по кардиохирургия

Модератори: Г. Начев, Л. Бояджиев

9:00-9:20 Усложнения при TAVI

Д. Петков

9:20-9:40 Ритъмна хирургия

Д. Кючуков

9:40-10:00 Комплексно лечение на аортната патология Д. Петков

10:00 – 10:15 Кафе-пауза и посещение на изложбата

10:15 – 11:15 How should I treat – Стволова стеноза. Многоклонова коронарна болест

Модератори: Д. Хазърбасанов, И. Мартинов

Introduction: Д. Хазърбасанов

Case presenter: П. Павлов

How should I treat: А. Шабан

How did I treat: П. Павлов

Case presenter: Хр. Димитров

How should I treat: Н. Петров

How did I treat: Хр. Димитров

Conclusion: И. Мартинов

11:15 – 11:45 Фокус лекция

Гранични коронарни стенози – кога да стентираме?

П. Гацов

11:45 – 12:30 Lunch симпозиум на златен спонсорСервие

12:30 – 14:00 Собствен опит /Сесия I/ – презентации по 10 мин.

Модератори: Б. Финков, П. Гацов, Б. Ацев, М. Контева

12:30-12:40 Начален клиничен опит с приложението на биорезорбируемо скеле при коронарни интервенции

Б. Борисов, К. Донева-Башева, М. Михалев, М. Синджирлиева-Арабаджиева, МБАЛ Тракия, Ст. Загора

12:40-12:50 Приложение на Guidezilla Extension Catheter при лечение на комплексни коронарни лезии

М. Михалев, МБАЛ Тракия

12:50-13:00 Радиален достъп при спираловидна девиация на подключичната артерия

Р. Касабов, МБАЛ Пълмед, Пловдив

13:00-13:10 Пациентите с остатъчна интракоронарна ЕКГ исхемия след стентиране на бифуркационни коронарни лезии, при едногодишно проследяване имат по изразена ангина – изводи от icECG базирана стратегия за третиране на бифуркации. Д. Василев, К. Карамфилов, В. Наунов, Г. Златанчева, Клиника по кардиология, УМБАЛ Александровска, София

13:10-13:20 ISR – ново поколение DES – опитът на УМБАЛ Св. Екатерина Н. Христова, Д. Трендафилова, Ю. Джоргова, П. Пенчев, А. Минчева, МБАЛ Света Екатерина, Клиника по кардиология

13:20-13:30 Ефективна ли е балонната дилатация на страничния клон след имплантация на стент в основния съд за намаляване на исхемията в зоната страничния клон? – Изводи от стратегия за лечение на коронарни бифуркации, основаваща се на интракоронарната електрокардиограма К. Карамфилов, Д. Василев, Ж. Стойкова, С. Стоименов, Клиника по кардиология, УМБАЛ Александровска, София

13:30-13:40 Реваскуларизационни стратегии при остър коронарен синдром без СТ елевация и триклонова коронарна болест, базирани на съвременните препоръки

С. Сардовски, И. Желева, В. Гелев, Кардиологична клиника, Токуда бoлница

13:40-13:50 Различия в прогнозата и ангиографски характеристики нa синдромa на забавения коронарен кръвоток и коронарния синдром X.

Н. Семерджиева, С. Денчев, С. Димитров

13:50-14:00 Първична ангиопластика при възрастни пациенти с остър миокарден инфаркт.

П. Кръстев, Ст. Иванов, Хр. Варналийска, Д. Трендафилова, Ю. Джоргова

УМБАЛ Света Екатерина, София

14:00 – 15:00 Интервенционалната кардиология – настояще и бъдеще: фокус лекции

Модератори: Ю. Джоргова, В. Гелев, И. Петров

14:00 – 14:20 Contemporary treatment of CTO

G. Sianos

14:20 – 14:40 Bifurcation complex lesions PCI

G. Popusoi

14:40 – 15:00 Multivessel PCI in ACS – my point of view I. Ungi

15:00 – 15:30 Кафе-пауза и посещение на изложбата

15:30 – 16:30 Сесия – педиатрия

Модератори: А. Кънева, М. Цонзорова

15:30-16:00 Paravalvular leak closure and interventional options for heart failure

J. DeGiovanni

16:00-16:30 Интервенционално затваряне на междукамерни дефекти

П. Кратунков

16:30 – 17:30 Симпозиум на платинен спонсорАмген

17:30 – 18:50 Съвместна сесия с Българското сдружение по кардиостимулация и електрофизиология

Модератори: Св. Йовев ,Т. Балабански, В. Велчев

17:30 – 17:50 Немедикаментозно лечение на предсърдното мъждене

Г. Шопова, Италия

17:50 – 18:10 Лекция на В. Трайков

18:10 – 18:30 Cryoablation for (PVI) pulmonary veins isolation in patients with paroxysmal atrial fibrillation. Where we are now?
L
. Angelkov, Сити Клиник, София

18:30 – 18:50 Електростимулатор съвместим с ЯМР в практиката

Г. Лютов, УМБАЛ ПУЛС, Благоевград

18:50 – 20:00 Сесия Интересни клинични случаи

Модератори: Д. Трендафилова, Н. Рифаи, Д. Василев, Г. Маждраков

18:50 – 19:00 Ретрограден достъп при комплексна коронарна интервенция на ствол на ЛКА при пациент с преходна оперативна реваскуларизация

В. Гелев, И. Желева, Д. Ненов, Р. Парапунова, Токуда болница, София

19:00 – 19:10 Имплантация на стент графт при ятрогеннапункция на общата каротидна артерия Д. Василев, К. Карамфилов, Жекова, Г. Димитров, Л. Досел, УМБАЛ Александровска

19:10 – 19:20 RCA-CTO

Ф. Фуладванд

19:20 – 19:30 Приложение на „домашно“ направено ласо за екстракция на чуждо тяло от съдовата с-ма Б. Борисов, М. Михалев, М. Синджирлиева, К. Донева, МБАЛ Тракия

19:30 – 19:40 Ендоваскуларно лечение при аортна дисекация тип Ф при пациент на 15 г. И. Петров, А. Кънева, И. Гарвански, Е. Левунлиева, Г. Адам, НКБ, Сити Клиник, София

19:40 – 19:50 Миокардна инфилтрация и обхващане на ЛАД от локален рецидив на белодробен карцином

А. Носиков, М. Радкова, Г. Стамболийски, Г. Лазарова, Р. Калеонски, Р. Петков, П. Гацов, УБ Лозенец

19:50 – 20:00 Методът „паралелен водач“ при лечение на хр. оклузия на а. Илиака декстра

Б. Борисов, МБАЛ Тракия СТО

Събота, 7 ноември 2015 г.

Зала София II

8:15 – 10:45 Представяне на случаи на живо /Александровска болница, Сити клиник, УМБАЛ Св. Марина – Варна/

Комплексни коронарни интервенции I

Модератор: Ю. Джоргова

Панел: I. Ungi , П. Гацов, Д. Трендафилова,Н.Рифаи

10:45 – 11:00 Кафе-пауза и посещение на изложбата

11:00 – 11:30 Симпозиум на сребърен спонсор – Евофарма

11:30 – 14:00 Представяне на случаи на живо /Александровска болница, Сити клиник, УМБАЛ Св. Марина – Варна/

Комплексни коронарни интервенции II

Модератор: Б. Финков

Панел: G. Sianos, В. Гелев, С. Димитров, Д. Хазърбасанов

14:00 – 15:00 Lunch Симпозиум на платинен спонсор – Astra Zeneca

15:00 – 17:30 Представяне на случаи на живо /Александровска болница, Сити клиник, УМБАЛ Св. Марина – Варна/

Некоронарни интервенции

Модератор: В. Велчев

Панел: П. Симеонов, Б. Борисов, Р. Касабов, И. Мануков

17:30 – 17:45 Кафе-пауза и посещение на изложбата

17:45 – 18:15 Симпозиум на сребърен спонсорСанофи

Неделя, 8 ноември 2015 г.

Зала София II

9:00 – 10:20 Усложнения в катетаризационната лаборатория

Модератори: Н. Рифаи, И. Мануков, Г. Маждраков, Г. Тонев, К. Кичуков

9:00 – 9:10 М. Марзянов, Сити Клиник – Бургас

9:10 – 9:20 Д. Димитров, Св. Екатерина

9:20 – 9:30 Л. Димитров, НКБ

9:30 – 9:40 Камах, МБАЛ II ГБ

9:40 – 9:50 А. Александров, НКБ

9:50 – 10:00 Д. Василев, Александровска болница

10:00 – 10:10 В. Гелев, Токуда болница

10:10 – 10:20 Сити Клиник

10:20 – 10:50 Симпозиум на сребърен спонсорПфайзер

10:50 – 11:10 Кафе-пауза и посещение на изложбата

11:10 – 12:20 Собствен опит /Сесия II/ – презентации по 10 мин.

Модератори: И. Петров, В. Гелев, П. Кратунков, П. Симеонов

11:10 – 11:20 Ендоваскуларна терапия на периферна артериална болест Съчетана периферна и коронарна атеросклероза И. Ташева, И. Петров, З. Станков, А. Спасов, С. Цонев, Л. Гроздински

11:20 – 11:30 Ендоваскуларна терапия с критични каротидни стенози

И. Петров, И. Ташева, С. Цонев, Л. Гроздински, Сити Клиник

11:30 – 11:40 Приложение на автоматичен инжектор за СО2 при периферни съдови интервенции

Б. Борисов, М. Синджирлиева, М. Михалев, К. Донева-Башева

11:40 – 11:50 Сериозни съдови усложнения след ангиография честота характеристика, третиране

А. Носиков, Д. Еврев, Р. Разбойников, К. Грудков, М. Радкова, Г. Стамболийски, П. Гацов, УБ Лозенец

11:50 – 12:00 Ренална денервация с Enlight St. Jude Medcal

12:00 – 12:10 Ендоваскуларно лечение на болести на аортата – 11 –годишен опит

П. Симеонов, Д. Трендафилова, Ю. Джоргова, И. Димитрова, В. Стойнова, В. Грудева, Г. Царянски, Т. Захариев, Д. Петков, Г.Начев – УМБАЛ Св.Екатерина

12:10 – 12:20 Транскатетърно затваряне на фенестрации след операции тип Фонтан Непосредствени и отдалечени резултати

Е. Левунлиева, А. Кънева, Л. Димитров, К. Ненова, НКБ

12:20 Общо събрание на БДИК

12:20 – 12:25 Закриване на конгреса

 

Dear colleagues,
On behalf of the Organizing Committee we are pleased to invite you to take part in the
VII National Congress of Interventional Cardiology, which is going to be held on 5-8
November 2015 in Sofia, Bulgaria
The congress is organized by the Bulgarian Society of Interventional Cardiology under
the auspices of the Bulgarian Society of Cardiology.
The scientific program of the congress is dedicated to the last achievements in the
diagnosis and interventional treatment of cardiac diseases. Presentations of leading
Bulgarian and foreign experts in the field will be included in the program as well as livecase
sessions from three hospitals in Sofia and Varna.
Around attendees from Bulgaria and abroad are expected.
An interesting commercial exhibition will be held during the congress which will be an
ideal opportunity to meet the leaders in the industry and their latest achievements.
We shall highly appreciate your active participation for a useful and challenging
event, open for discussions and idea exchange.
Sincerely yours,
Ass. Prof. D. Trendafilova
Chairman of BSIC and Chairman of the Organizing Committee of the Congress

Dr. Kichukov
Scientific Secretary of BSIC

Download registration form here.

Preliminary program

Thursday, 5 November 2015

11:00 Registration /congress lobby/

Sofia II Hall

13:20 – 15:20 Educational module part I – diagnosis
Moderators: A. Kaneva, D. Vassilev, V. Gelev

13:20-13:40 Coronary access. Advantages, disadvantages, complications. Vessel closure and post procedure care
М. Pehlivanova

13:40-14:00 How to choose the right catheter
R. Kassabov

14:00-14:20 Hemodynamic parameters in heart diseases– necessity and interpretation
D. Vassilev

14:20-14:40 Hemodynamic parameters in congenital heart diseases– necessity and interpretation
А. Kaneva

14:40-15:00 Functional assessment of coronary pathology – methods and interpretation
V. Gelev

15:00-15:20 Hemodynamic monitoring – anesthesiologists’ point of view
G. Tzaryanski
15:20 – 16:00 ACS –Where does patients’ care end
nurse session Moderators: D. Trendafilova, V. Jeleva
15:20-15:40 Presentation of S. Zafirova
15:40-16:00 Presentation of I. Stefchov

16:00 – 16:30 Coffee-break and visit to the exhibition

16:30 – 17:00 Opening ceremony
D. Trendafilova – Chairman of BulSIC

17:00 – 19:00 Educational module part II – therapy
Moderators: S. Dimitrov, V. Velchev, I. Manoukov, B. Atzev

17:00-17:20 PCI balloons, guide wires, stents
М. Konteva

17:20-17:40 Complex coronary lesions. Bifurcation techniques, rotablations, ISR
V. Velchev

17:40-18:00 PCI in ACS. Trombectomia and distal protection
B. Atzev

18:00-18:20 PCI in ACS – pharmacoinvasive therapy
S. Dimitrov

18:20-18:40 Complications and therapeutic approach
I. Manoukov

18:40-19:00 Discussion

19:00 – 19:30 Silver sponsor symposium – Medimag/Abbott Vascular

Moderators: I. Petrov, G. Tonev, V. Velchev

Bioresorbable Vascular Scaffold (Abosorb), Abbott Vascular – Clinical Experience in Bulgaria

19:00-19:06 ABSORB status in Bulgaria
V. Gelev

19:06-19:12 Case presentation
H. Mateev/А. Alexandrov, National Heart Hospital, Sofia

19:12-19:18 Case presentation
B. Borisov, Trakia Hospital, St. Zagora

19:18-19:24 Case presentation
К. Кaramfilov, Alexandrovska Hospital, Sofia

19:24-19:30 Discussion

19:30 Welcome cocktail
Sofia III Hall
Friday, 6 November 2015

Sofia II Hall

8:00 – 9:00 How should I treat – Left main and multivessel coronary disease
Moderators: R. Kassabov, I. Manoukov

Introduction: R. Kasabov
Case presenter: G. Nedyalkov
How should I treat: O. Litzanov
How did I treat: G. Nedyalkov
Case presenter: O. Litzanov
How should I treat: P. Muhovski
How did I treat: O. Litzanov
Conclusion: I. Manoukov

9:00 – 10:00 Joint session with the Bulgarian Society of Cardiac Surgery
Moderators: G. Nachev, L. Boyadjiev
9:00-9:20 Complications in TAVI
D. Petkov
9:20-9:40 Rhythm surgery
D. Kyuchukov
9:40-10:00 Complex treatment of aortic pathology
D. Petkov

10:00 – 10:15 Coffee-break and visit to the exhibition

10:15 – 11:15 How should I treat – Left main and multivessel coronary disease
Moderators: D. Hazarbasanov, I. Martinov

Introduction: D. Hazarbasanov
Case presenter: P. Pavlov
How should I treat: A. Shaban
How did I treat: P. Pavlov
Case presenter: Hr. Dimitrov
How should I treat: N. Petrov
How did I treat: Hr. Dimitrov
Conclusion: I. Martinov

11:15 – 11:45 Focus presentation
Border coronary lesions – When to stent?
P. Gatzov

11:45 – 12:30 Lunch symposium of gold sponsor – Servier
11:45-12:07 Optimizing medical treatment in patients undergoing interventional procedure
V. Gelev, Tokuda Hospital, Sofia

12:07-12:30 Trimetazidine after CABG – is it really necessary?
D. Panayotova, St. Marina University Hospital, Varna

12:30 – 14:00 Own experience /Session 1/ – 10 minute presentations
Moderators: B. Finkov, P. Gatzov, B. Atzev, M. Konteva

12:30-12:40 Initial clinical experience with bioresorbable scaffolds in coronary interventions
B. Borisov, К. Doneva-Basheva, М. Mihalev, М. Sindjirlieva-Arabadjieva, Trakia Hospital, St. Zagora

12:40-12:50 Application of Guidezilla Extension Catheter in treatment of complex coronary lesions
М. Mihalev, Trakia Hospital

12:50-13:00 Radial approach in spiral deviation of subclavian artery
R. Kassabov, Pulmed Hospital, Plovdiv

13:00-13:10 Patients with residual intracoronary ECG ischemia after bifurcation stenting have a more significant angina one year follo-up – icECG based strategy statement for bifurcations lesions treatment
D. Vassilev, К. Karamfilov, V. Naunov, G. Zlatancheva, Cardiology department, Aleksandrovska hospital, Sofia

13:10-13:20 ISR – new generation DES – St-Ekaterina expirience N. Hristova, D. Trendafilova, J. Djorgova, P. Penchev. А. Mincheva, Sv. Ekaterina Hospital, Cardiology department

13:20-13:30 Is side branch balloon angioplasty effective in bifurcation lesions К. Karamfilov, D. Vassilev, J. Stoykova, S. Stoimenov, Cardiology Department, Aleksandrovska Hospital, Sofia
13:30-13:40 Revascularization strategy,s in NSEMI and multi-vessel coronary disease based on current recommendations
S. Sardovski, I. Jeleva, V. Gelev, Cardiology Department, Tokuda Hospital
13:40-13:50 Differences in prognosis and angiographic features in slow flow syndrome and X s-m
N. Semerdjieva, S. Denchev, S. Dimitrov

13:50-14:00 Primary PCI in elder patients with STEMI
P. Krastev, St. Ivanov, Hr. Varanliyska, D. Trendafilova, J. Jorgova, Sv. Ekaterina Hospital, Sofia

14:00 – 15:00 Interventional cardiology – present and future: focus presentations
Moderators: J. Jorgova, V. Gelev, I. Petrov
14:00 – 14:20 Contemporary treatment of CTO
G. Sianos

14:20 – 14:40 Bifurcation complex lesions PCI
G. Popusoi

14:40 – 15:00 Multivessel PCI in ACS – my point of view I. Ungi

15:00 – 15:30 Coffee-break and visit to the exhibition

15:30 – 16:30 Session – pediatrics
Moderators: A. Kaneva, M. Tzonzarova
15:30-16:00 Paravalvular leak closure and interventional options for heart failure
J. DeGiovanni
16:00-16:30 Interventional closure ofr ventricular defects
P. Kratunkov

16:30 – 17:30 Platinum sponsor symposium – Amgen
Biotechnology vs Cardiovascular: Repatha® – important step toward treatent dyslipidemia

17:30 – 18:50 Joint session with the Bulgarian Society of Electrophysiology
17:30 – 17:50 Nonmedical treatment of atrial fibrillation
G. Shopova, Italy

17:50 – 18:10 Presentation of V. Traykov

18:10 – 18:30 Cryoablation for (PVI) pulmonary veins isolation in patients with paroxysmal atrial fibrillation. Where we are now?
L. Angelkov, City Clinic, Sofia

18:30 – 18:50 Електростимулатор съвместим с ЯМР в практиката
G. Lyutov, PULS Hospital, Blagoevgrad
18:50 – 20:00 Case reports session
Moderators: D. Trendafilova, N. Rifai, D. Vassilev,
G. Mazhdrakov

18:50 – 19:00 Retrograde approach in complex coronary intervention
V. Gelev, I. Jeleva, D. Nenov, R. Parapunova, Tokuda Hospital, Sofia

19:00 – 19:10 Stent graft implantation after iatrogenic common carotid artery puncture
D. Vassilev, К. Кaramfilov, Zhekova, G. Dimitrov, L. Dosel, Alexandrovska Hospital
19:10 – 19:20 RCA-CTO
F. Fouladvand

19:20 – 19:30 Extraction of foreign body
B. Borisov, М. Mihalev, М. Sindjirlieva, К. Doneva, Trakia Hospital

19:30 – 19:40 Endovascular treatment in aortic dissection type B in 15 years- old patient I. Petrov, А. Kaneva, I. Garvanski, Е. Levunlieva, G. Adam, National Heart Hospital, City Clinic, Sofia

19:40 – 19:50 Myocardial infiltration and cover LAD of local lung cancer
A. Nosikov, М. Radkova, G. Stamboliyski, G. Lazarova, R. Kaleonski, R. Petkov, P. Gatzov, Lozenetz Hospital

19:50 – 20:00 Method second guidewire in CTO treatment a.iliaca dextra
B. Borisov, Trakia Hospital

Saturday, 7 November 2015

Sofia II Hall

8:15 – 10:45 Live cases/Aleksandrovska Hospital, City Clinic, Sv. Marina Hospital – Varna/
Complex Coronary Interventions I
Moderator: J. Jorgova
Panelists: I. Ungi, P. Gatzov, D. Trendafilova, N. Rifai

10:45 – 11:00 Coffee-break and visit to the exhibition

11:00 – 11:30 Silver sponsor symposium – Ewopharma

11:30 – 14:00 Live cases/Aleksandrovska Hospital, City Clinic, Sv. Marina Hospital – Varna/
Complex Coronary Interventions II
Moderator: B. Finkov
Panelists: G. Sianos, V. Gelev, S. Dimitrov,
D. Hazarbasanov

14:00 – 15:00 Lunch symposium of platinum sponsor – Astra Zeneca

15:00 – 17:30 Live cases/Aleksandrovska Hospital, City Clinic, Sv. Marina Hospital – Varna/
Endovascular Interventions
Moderator: V. Velchev
Panelists: P. Simeonov, B. Borisov, R. Kassabov,
I. Manoukov

17:30 – 17:45 Coffee-break and visit to the exhibition

17:45 – 18:15 Silver sponsor symposium – Sanofi
Sunday, 8 November 2015

Sofia II Hall

9:00 – 10:20 Complications in the cath-lab
Моderators: N. Rifai, I. Manoukov, G. Mazhdrakov, G. Tonev, K. Kichukov

9:00 – 9:10 М. Мarzyanov, City Clinic – Bourgas

9:10 – 9:20 D. Dimitrov, St. Ekaterina
9:20 – 9:30 L. Dimitrov, NCH
9:30 – 9:40 Kamah, II Hospital
9:40 – 9:50 А. Аlexandrov, NCH
9:50 – 10:00 D. Vassilev, Alexandrovska Hospital
10:00 – 10:10 V. Gelev, Tokuda Hospital
10:10 – 10:20 City Clinic
10:20 – 10:50 Silver sponsor symposium – Pfizer
Are the benefits of lipid-lowering therapy only theoretical?
A.Postadjian

10:50 – 11:10 Coffee-break and visit to the exhibition
11:10 – 12:20 Own experience /Session II/ – 10 minute presentations
Moderators: I. Petrov, V. Gelev, P. Kratunkov, P. Simeonov

11:10 – 11:20 Endovascular treatment of peripheral artery disease combined with coronary artery diesease I. Tasheva, I. Petrov, Z. Stankov, A. Spasov, S. Tzonev, L. Grozdinski

11:20 – 11:30 Endovascular treatment of significant carotid lesions
I. Petrov, I. Tasheva, S. Tzonev, L. Grozdinski, City Clinic

11:30 – 11:40 Application of CO2 auto injectorin peripheral interventions
B. Borisov, М. Sindjirlieva, М. Mihalev, К. Doneva-Basheva

11:40 – 11:50 Serious vessel complications after angiography
А. Nosikov, D. Evrev, R. Razboynikov, К. Grudkov, М. Radkova, G. Stamboliyski, P. Gatzov, Lozenetz Hospital

11:50 – 12:00 Renal denervation Enlight St. Jude Medcal

12:00 – 12:10 Endovascular treatment of aortic disease – 11 year experience
P. Simeonov, D. Trendafilova, J. Jorgova, I. Dimitrova, V. Stoynova, V. Grudeva, G. Tzaryanski, T. Zahariev, D. Petkov, G. Nachev – St. Ekaterina Hospital

12:10 – 12:20 Transcatheter fenestrations closure after type Fontan operations Immediate and long-term results
Е. Levunlieva, А. Kaneva, L. Dimitrov, K. Nenova, National Heart Hospital

12:20 General Meeting of the Bulgarian Society of Interventional Cardiology

12:20 – 12:25 Closing remarks

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy