Бифуркационни лезии – Ю.Джоргова

Бифуркационни лезии
– 15 -20% от общия брой PCI
– Технически трудни
– По-лоши резултати
– По-голям процент рестенози

picture117

Клацификации
picture118

Бифуркационни лезии стратегия за лечение
Целта на лечението е да се дилатира основния клон,като се запази страничния клон отворен и по възможност с минимална резидуална стеноза

ИЛИ……

– Малки странични клонове < 2,5 мм би трябвало да останат проходими, но нямат клинично значение - Страничния клон определя стратегията на лечение - 1.MB/SSB, 2.MB/SB, 3.MB/MB Анатомични вариации / дистален ствол/ Няма единна стратегия за лечение picture2

Видове техники

1. picture3

2.Специални стентове

Въпроси
– 1 или 2 стента
– BMS или DES
– Коя техника

Проучвания
picture119

picture4

picture6

picture120

picture7

picture121

Бифуркационни лезии стратегия за лечение
– По възможност – 1 стент с готовност за втори при проблем /provisional/
– 2 стента планово
– KIO/keep it open/
– В случай че страничният клон е важен :
1. T stenting /provisional/
2.V stenting
3.Mini crush

T stenting – преди и след.
picture122

picture123

Mini Crush
picture124

Проучвания
picture8

T stenting
picture9

picture10

Mini Crush

picture1110

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy