Трансрадиален Достъп при Хронични Оклузии

Ал. Доганов, В. Гелев, В. Кръстев – Национална Кардиологична Болница – София

Защо Радиален?
– без услужнения
– лесна и сигурна хемостаза
– без имобилизация
– предпочитан от пациента

Прокс. LCx оклузия
Неблагоприятни фактори:
– CTO давност неизвестна
– 110° ъгъл LM/LCx
– CTO на извивка
– CTO дълга

ОСНОВНИ НЕДОСТАТЪЦИ НА РАДИАЛНИЯ ДОСТЪП
– Калибър на радиалната артерия и спазъм
– Често по труден път до сърцето
– Стръмна крива на овладяване

Съвместимост на СТО Техниките с Размера на Катетъра
picture11

CHANGE OF RA SIZE AFTER VASODILATORS (IVUS Study)
picture12

Достъп и Катетри
picture13

Процедурни данни
picture14
* Без трасфузия, без съдова хирургия

====================================================================================
За да гледате прикачените видео материали, трябва да изтеглите флаш плейър от тук!
====================================================================================

ПКИ на LCx CTO
67 г. жена, Sx от 1 година
+ стрес тест , EF 56%, долна хипокинезия

[flashvideo file=http://www.bulsic.org/video/doganov/1_Difi_circ_CTO.flv /]

Протектиран LM CTO
46 г. Мъж с диабет
АКБ 2004: LIMA – LAD, SVG – Dg

Симптомен и позитивен тест 2007
ECHO – нормална EF, предна хипокинезия
[flashvideo file=http://www.bulsic.org/video/doganov/1_LM.flv /] [flashvideo file=http://www.bulsic.org/video/doganov/2_RCA.flv /]

SVG към D1 OK. Ретрограден ток към LAD, LCx и RCA LIMA – LAD гранична лезия на анастомозата
[flashvideo file=http://www.bulsic.org/video/doganov/3-SVG-D.flv /] [flashvideo file=http://www.bulsic.org/video/doganov/4-LIMA.flv /]

RTRA. 6F EBU 5 Fr sheath в LRA
[flashvideo file=http://www.bulsic.org/video/doganov/5-PCI-start.flv /]

2 Whispers в LCx и LAD 1.5 балон в LM/LCx
[flashvideo file=http://www.bulsic.org/video/doganov/6-LCx-balloon.flv /]

PCI на RCA CTO след 6 мес.

3.5/24 стент
[flashvideo file=http://www.bulsic.org/video/doganov/8-Stent-across.flv /]

Краен резултат
[flashvideo file=http://www.bulsic.org/video/doganov/10-Final-spider.flv /]

Екстремно трудна RCA CTO
71 г. жена
Кресчендо ангина от 2 мес.
ECHO – EF 53%. Долна хипокинезия

LAD и LCX O.K.
[flashvideo file=http://www.bulsic.org/video/doganov/1-LCA-spider.flv /]

Без опора на катетъра
[flashvideo file=http://www.bulsic.org/video/doganov/2-RCA.flv /]

TRA. 6F AL1.5 катетър. Whisper вTransit. Transit след CTO прокс. шапка.
[flashvideo file=http://www.bulsic.org/video/doganov/3-PCI.flv /] [flashvideo file=http://www.bulsic.org/video/doganov/4-PCI.flv /]

Преди пробива на дистална шапка.
Контралатерално ангио през ляв RA – водачът е в лумена!

[flashvideo file=http://www.bulsic.org/video/doganov/5-PCI.flv /] [flashvideo file=http://www.bulsic.org/video/doganov/7-PCI.flv /]

2.5 балон, 3.5/23 стент
[flashvideo file=http://www.bulsic.org/video/doganov/10-stent-ready.flv /]

Краен резултат. ASx на 12 месеца
[flashvideo file=http://www.bulsic.org/video/doganov/12-final-spider.flv /]

ПОСЛАНИЕ

– Радиалният достъп при CTO е безопасен и ефективен – елиминира усложненията
– TRA се използва все още недостатъчно поради инерцията на феморалните интервенционалисти
– Най-добри резултати когато се прилага ежедневно – >70%

РЕЦЕПТАТА ЗА УСПЕХ

Слушайте Jim Morrison “Break on Through”
picture15

Учете се от японските майстори
picture16

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy