Bulgarian Bifurcation Course 18 – 19 January 2013

Втори български бифуркационен курс 18 – 19 януари 2013 г. София

ПРОГРАМА

Петък, 18 януари 2013 г.

8:00 – 9:00 Регистрация

9:00 – 9:30 Oткриване

зала Опал Приветствие от името на чуждестранните директори на курса

Yves Louvard

Robert Gil

Приветствие от името на националните директори на курса и председателя

на Българското дружество по интервенционална кардиология

Добрин Василев

Диана Трендафилова

Цели на курса

Васил Велчев

9:30 – 10:00 Колко важни са бифуркациите?

зала Опал Модератори: Диана Трендафилова, Imre Ungi

Панелисти: Robert Gil, Guy Heyndrickx, Giaunluca Rigatelli

9:30 – 9:45 Нови бифуркационни проучвания

Guy Heyndrickx

9:45 – 10:00 Бифуркациите са навсякъде. Има ли разлики в бифуркациите

при различните съдове?

Gianluca Rigatelli

10:00 – 11:00 Основи на бифуркациите

зала Опал Модератори: Guy Heyndrickx, Иво Петров

Панелисти: Yves Louvard, Васил Велчев

10:00 – 10:15 Анатомия на бифуркациите „за начинаещи”

Imre Ungi

10:15 – 10:30 Физиология на бифуркациите „за начинаещи”

Guy Heyndrickx

10:30 – 10:50 IVUS и OCT при бифуркациите – наистина ли се нуждаем от тях?

Ioannis Iakovou

10:50 – 11:00 Дискусия

11:00 – 11:45 Защо да се затормозяваме със страничните клони?

зала Опал Модератори: Валери Гелев, Ioannis Iakovou

Панелисти: Yves Louvard, Добрин Василев, Robert Gil

11:00 – 11:15 Как да преценим кой страничен клон е важен?

Yves Louvard

11:15 – 11:30 Установяване на исхемия по време на PCI – важно ли е?

Добрин Василев

11:30 – 11:45 Перипроцедурна микронекроза при бифуркационна

интервенция

Robert Gil

11:45 – 12:15 Кафе-пауза

зала Рубин

12:15 – 13:35 Трудни ситуации по време на бифуркация PCI

зала Опал Модератори: Yves Louvard, Добрин Василев

Панелисти: Imad Sheiban, Maciej Lesiak

12:15 – 12:35 Как да се защити страничния клон с водач

Yves Louvard

12:35 – 12:55 Рестеноза при бифуркации

Imad Sheiban

12:55 – 13:15 Как да направим кисинг инфлация?

Maciej Lesiak

13:15 – 13:35 Защо трябва да сме запознати с различните бифуркационни

устройства – случай на три бифуркации в една сесия

Svetozar Srdic

13:35 – 14:30 Обяд

14:30 – 15:30 Симпозиум на Златния спонсор (Balton)

зала Опал 14:30 – 14:50 Какво е мястото на паклитаксел излъчващия бифуркационен

стент след резултатите от BiOSS Expert FIM и временния анализ

от POLBOS Study?

Robert Gil

14:50 – 15:00 Шестмесечни резултати от пилотното проучване на BiOSS Lim

Grzegoz Smolka

15:00 – 15:15 BIOSS като първи избор при третиране на стволови стенози

Добрин Василев

15:15- 15:30 Представяне на интересни клинични случаи

Robert Gil, Grzegoz Smolka, Добрин Василев

15:30 – 16:45 Основи на бифуркационното лечение

зала Опал Модератори: Robert Gil, Bruno Garcia

Панелисти: Ioannis Iakovou, Maciej Lesiak

15:30 – 15:45 Класификация на лечебните практики

Ioannis Iakovou

15:45 – 16:00 Оптимизиране на резултатите от стентирането – данни от опити

на модели

Olivier Darremont

16:00 – 16:15 Подготовка на лезиите

Robert Gil

16:15 – 16:30 Финален кисинг или POT

Olivier Darremont

 

16:30 – 16:45 Как да прилагаме балон освобождаващо лекарство при

бифуркации

Bruno Garcia

16:45 – 17:35 Симпозиум на сребърния спонсор (Meril)

зала Опал Комплексна ангиопластика и спасяване на живот

Панелисти: Иво Петров, Валери Гелев, Добри Хазърбасанов, Васил Велчев

16:45 – 16:55 Следващо поколение на стент дизайна – NexgenTM

и европейския опит

Мариана Контева

16:55 – 17:05 Биомимикрия при DES – BioMimeTM & MeriT – клиничен ъпдейт

Imre Ungi

17:05 – 17:15 BioMimeTM – българския опит

Георги Маждраков

17:15 – 17:25 Развиващият се пейзаж на интервенционалната кардиология –

бъдещи DES, клапи и отвъд

Добрин Василев

17:25 – 17:35 Дискусия

17:35 – 19:00 Практическо обучение – сесия I (необходимо е предварително записване на

зала Европа Бюро Регистрация)

Образователен видео-филм с цел да се осигурят основни познания за работа

с моделите

19:00 Наздравица за добре дошли

зала Рубин

Събота, 19 януари 2013 г.

8:30 – 9:00 Уроци от опитите на модели

зала Опал Модератори: Olivier Darremont, Васил Велчев

Панелисти: Robert Gil, Добрин Василев, Imad Sheiban

8:30 – 8:45 Какво научихме от тестовете на модели с имплантация на два

стента?

Olivier Darremont

8:45 – 9:00 Как се държат стентовете в човешкото тяло?

Stefan Kralev

9:00 – 11:30 Когато е необходим повече от едни стент

зала Опал Модератори: Валери Гелев, Пламен Гацов

Панелисти: Miroslaw Ferenc, Imre Ungi, Валери Гелев

9:00 – 9:15 T – type техники

Miroslaw Ferenc

9:15- 9:45

Обсъждане на клиничен случай на запис

9:45 – 10:00 Culottes техника

Imre Ungi

10:00 – 10:30 Обсъждане на клиничен случай на запис

10:30 – 10:45 Crush техника

Валери Гелев

10:45 – 11:15 Обсъждане на клиничен случай на запис

11:15 – 12:00 Кафе-пауза

зала Рубин

 

12:00 – 12:30 Симпозиум на сребърния спонсор (Biotronik)

зала Опал Модератор: Диана Трендафилова

Нашият подход при лечението на предизвикателни, коронарни,

бифуркационни лезии със забележителния Орсайро стент на Биотроник

Мариян Маринов

Кирил Карамфилов

12:30 – 13:00 Симпозиум на сребърния спонсор (Actavis)

зала Опал Clopidogrel при комплексни PCI

Ролята на clopidogrel при пациенти, подложени на комплексни PCI

Арман Постаджян

Сlopidogrel резистентност – има ли значение?

Добрин Василев

13:00 – 14:00 Обяд

зала Диамант

14:00 – 15.30 Интервенция на дисталния ствол на лява коронарна артерия

зала Опал Модератори: Imad Sheiban, Юлия Джоргова

Панелисти: Imad Sheiban, Robert Gil, Miroslaw Ferenc

14:00 – 14:15 Данни от проучванията върху стентирането на дистален ствол M

Imad Sheiban

14:15 – 14:30 Специфични особености на дисталния ствол

Robert Gil

14:30 – 14:45 Как да изберем оптимална техника за стентиране на дистален

ствол?

Miroslaw Ferenc

14:45 – 15:30 Обсъждане на клиничен случай на запис

15:30 – 16:45 Стентове, конструирани за бифуркации

зала Опал Модератори: Иво Петров, Добрин Василев

Панелисти: Иво Петров, Imre Ungi, Robert Gil, Miroslaw Ferenc, Thach Nguyen

15:30 – 15:45 Nile Pax program

Иво Петров

15:45 – 16:00 Tryton program

Imre Ungi

16:00 – 16:15 BiOSS program

Robert Gil

16:15 – 16:30 Axxess program

Miroslaw Ferenc

16:30 – 16:45 Нуждаем ли се от специални стентове за бифуркации?

Thach Nguyen

17:00 – 19:00 Практическо обучение II (необходимо е предварително записване на Бюро

зала Европа Регистрация)

19:00 – 19:30 Обобщаваща лекция – какво научихме от ВВС 2013?

Robert Gil

 

Списък на чуждестранните лектори:

Yves Louvard – Почетен директор на курса

Robert J. Gil – Директор на курса

Olivier Darremont

Maciej Lesiak

Imre Ungi

Ioannis Iakovou

Guy Heyndrickx

Stefan Kralev

Miroslaw Ferenc

Gianluca Rigatelli

Bruno Garcia

Imad Sheiban

Thach Nguyen

Svetozar Srdic

Списък на българските лектори:

Божидар Финков

Добрин Василев – Директор на курса

Васил Велчев – Директор на курса

Валери Гелев

Иво Петров

Юлия Джоргова

Диана Трендафилова

Пламен Гацов

Иван Мануков

Руслан Касабов

Гинчо Тонев

Светослав Георгиев

 

Second Bulgarian Bifurcation Course

18 – 19 January 2013

Sofia, Bulgaria

PROGRAM

Friday, 18 January, 2013

8:00 – 9:00 Registration

9:00 – 9:30 Opening ceremony

Opal Hall Opening from International Directors of BBC

Yves Louvard

Robert Gil

Opening from National Director of BBC and President of Bulgarian Society of

Interventional Cardiology

Dobrin Vassilev

Diana Trendafilova

Course objectives

Vasil Velchev

9:30 – 10:00 How important are bifurcations?

Opal Hall Moderators: Diana Trendafilova, Imre Ungi

Panelists: Robert Gil, Guy Heyndrickx, Giaunluca Rigatelli

9:30 – 9:45 EBM data for bifurcation stenting

Guy Heyndrickx

9:45 – 10:00 Bifurcations are everywhere. Are there differences in bifurcations in

different vascular beds?

Gianluca Rigatelli

10:00 – 11:00 Bifurcation basics

Opal Hall Moderator: Guy Heyndrickx, Ivo Petrov

Panelists: Yves Louvard, Vasil Velchev

10:00 – 10:15 Bifurcation anatomy “for dummies”

Imre Ungi

10:15 – 10:30 Bifurcation physiology “for dummies”

Guy Heyndrickx

10:30 – 10:50 IVUS and OCT in bifurcations – do we really need them?

Ioannis Iakovou

10:50 – 11:00 Round-table discussion

11:00 – 11:45 Why bother with side branches?

Opal Hall Moderators: Valeri Gelev, Ioannis Iakovou

Panelists: Yves Louvard, Dobrin Vassilev, Robert Gil

11:00 – 11:15 How to assess which SB is significant?

Yves Louvard

11:15 – 11:30 Assessment of ischemia during bifurcation PCI – is it important?

Dobrin Vassilev

11:30 – 11:45 Periprocedural myonecrosis in bifurcation PCI

Robert Gil

11:45 – 12:15 Coffee- break

Rubin Hall

12:15 – 13:35 Difficult situations during bifurcation PCI

Opal Hall Moderators: Yves Louvard, Dobrin Vassilev

Panelists: Imad Sheiban, Maciej Lesiak

12:15 – 12:35 How to wire/rewire SB

Yves Louvard

12:35 – 12:55 Bifurcation restenosis

Imad Sheiban

12:55 – 13:15 How to do kissing balloon inflation?

Maciej Lesiak

13:15 – 13:35 Why should we be familiar with different bifurcation devices –

a case of three bifurcations treated in one session

Svetozar Srdic

13:35 – 14:30 Lunch

14:30 – 15:30 Gold sponsor symposium (Balton)

Opal Hall 14:30 – 14:50 What is the place for paclitaxel bifurcation dedicated stent after

BiOSS Expert FIM and interim analysis of POLBOS Study?

Robert Gil

14:50 – 15:00 First -In-Men for BiOSS Lim – six months results

Grzegoz Smolka

15:00 – 15:15 Bifurcation optimal stent system as first of choice for left main

stenoses

Dobrin Vassilev

15:15- 15:30 Presentation of interesting clinical cases

Robert Gil, Grzegoz Smolka, Dobrin Vassilev

15:30 – 16:45 Basics of bifurcation treatment

Opal Hall Moderators: Robert Gil, Bruno Garcia

Panelists: Ioannis Iakovou, Maciej Lesiak

15:30 – 15:45 Classification of treatment techniques

Ioannis Iakovou

15:45 – 16:00 Stent optimization placement – bench-test data

Olivier Darremont

16:00 – 16:15 Lesion preparation

Robert Gil

16:15 – 16:30 Final kissing vs. POT

Olivier Darremont

16:30 – 16:45 How to apply DEBs in bifurcation lesion treatment

Bruno Garcia

 

16:45 – 17:35 Silver sponsor symposium (Meril)

Complex Angioplasty and Saving Lives

Moderators: Julia Djorgova, Bojidar Finkov

Panelists: Ivo Petrov, Valeri Gelev, Dobri Hazarbasanov, Vasil Velchev

16:45 – 16:55 Next Generation of stent Design – NexgenTM & European experience

Mariana Konteva

16:55 – 17:05 BioMimicry in DES – BioMimeTM & MeriT clinical update

Imre Ungi

17:05 – 17:15 BioMimeTM – Bulgarian Experience

Georgi Mazhdrakov

17:15 – 17:25 The evolving Interventional Landscape: Futuristic DES, Valves and

beyond

Dobrin Vassilev

17:25 – 17:35 Discussion

17:35 – 19:00 Hands-on training session I (advanced registration obligatory)

Evropa Hall Educational video with models – must provide basic clues for work with models

19:00 Welcome cocktail

Rubin Hall

20:30 Faculty dinner

The bus to the restaurant will start from Princess hotel at 20:00 h.

Saturday, 19 January, 2013

8:30 – 9:00 Bench tests lessons

Opal Hall Moderators: Olivier Darremont, Vasil Velchev

Panelists: Robert Gil, Dobrin Vassilev, Imad Sheiban

8:30 – 8:45 What we have learned from bench testing for two stent

techniques?

Olivier Darremont

8:45 – 9:00 How stents behave in humans?

Stefan Kralev

9:00 – 11:30 When more than one stent is needed

Opal Hall Moderators: Valeri Gelev, Plamen Gatzov

Panelists: Miroslaw Ferenc, Imre Ungi

9:00 – 9:15 T – type techniques

Miroslaw Ferenc

9:15- 9:45

Case-based discussion for T-techniques

9:45 – 10:00 Culottes technique

Imre Ungi

10:00 – 10:30 Case-based discussion for culottes technique

10:30 – 10:45 Crush – techniques

Valeri Gelev

10:45 – 11:15 Case-based discussion for crush technique

11:15 – 12:00 Coffee- break

Rubin Hall

 

12:00 – 12:30 Silver sponsor symposium (Biotronik)

Opal Hall Moderator: Diana Trendafilova

Our approach in challenging bifurcation coronary leasions with the Biotronik

extraordinary stent – Orsiro

Marian Marinov

Kiril Karamfilov

12:30 – 13:00 Silver sponsor symposium (Actavis)

Opal Hall Clopidogrel in complex PCI

The role of clopidogrel in patients with complex PCI

Arman Postadjian

The clopidogrel resistance – still an issue?

Dobrin Vassilev

13:00 – 14:00 Lunch

Diamant Hall

14:00 – 15.30 Distal left main PCI

Opal Hall Moderators: Imad Sheiban, Julia Jorgova

Panelists: Imad Sheiban, Robert Gil, Miroslaw Ferenc

14:00 – 14:15 EBM for distal LM

Imad Sheiban

14:15 – 14:30 Specifics of LM region

Robert Gil

14:30 – 14:45 How to select optimal distal LM stenting technique?

Miroslaw Ferenc

14:45 – 15:30 Case based discussion

15:30 – 16:45 Dedicated bifurcation stents

Opal Hall Moderators: Ivo Petrov, Dobrin Vasilev

Panelists: Ivo Petrov, Imre Ungi, Robert Gil, Miroslaw Ferenc, Thach Nguyen

15:30 – 15:45 Nile Pax program

Ivo Petrov

15:45 – 16:00 Tryton program

Imre Ungi

16:00 – 16:15 BiOSS program

Robert Gil

16:15 – 16:30 Axxess program

Miroslaw Ferenc

16:30 – 16:45 Dedicated bifurcations stents – did we need them?

Thach Nguyen

17:00 – 19:00 Hands-on training session II (advanced registration obligatory)

Evropa Hall Educational video with models – must provide basic clues for work with models

19:00 – 19:30 Wrap-up lecture – what we have learned from BBC 2013?

Robert Gil

 

International faculty list:

Yves Louvard – Honorable Course Director

Robert J. Gil – Course Co-Director

Olivier Darremont

Maciej Lesiak

Imre Ungi

Ioannis Iakovou

Guy Heyndrickx

Stefan Kralev

Miroslaw Ferenc

Gianluca Rigatelli

Bruno Garcia

Imad Sheiban

Thach Nguyen

Svetozar Srdic

National Faculty List:

Bojidar Finkov

Dobrin Vassilev – Course Co-Director

Vasil Velchev – Course Co-Director

Valeri Gelev

Ivo Petrov

Julia Jorgova

Diana Trendafilova

Plamen Gatzov

Ivan Manukov

Ruslan Kasabov

Gintcho Tonev

Svetoslav Georgiev

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy