Грант за обучение на млади интервенционални кардиолози в център в чужбина

Българското дружество по интервенционална кардиология (БДИК) обявява Грант за обучение в клиниката по инвазивна кардиология в чужбина, който покрива:

  • Транспортни разходи
  • Настаняване

 

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

 

– актуални членове на БДИК

– специалност по кардиология или специализанти последна година

– поне 1 година работа в катетеризационна лаборатория

– удостоверение от началника на катетеризационната лаборатория за предходното изискване

– възраст под 40 години

– българско гражданство

– владеене на английски език

 

Кандидатите трябва да изпратят клиничен случай на тема: „ Хроничен коронарен синдром- предисвикателства в лечението.“

 

Изисквания за клиничните случаи:

  • Трябва да бъде на Power point файл
  • До 15 слайда
  • Позволяват се, както движещи се видео файлове, така и статични картини за онагледяване на презентацията

 

Кандидатите, отговарящи на изискванията трябва да изпратят презентациите и документите в електронен вариант до 31 март 2023 г.

 

Заявления за участие се приемат от 1 февруари 2023 на email: [email protected]

 

Грантът се отпуска с любезната подкрепа на Servier България.

Коментирай

Твоят имейл остава защитен и няма да бъде публикуван никъде.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy