Национален курс (семинар) на тема „Повишаване на качеството и осигуряване защитата на пациентите при провеждане на високодозови медицински образни изследвания“

Уважаеми колеги,

От 23 до 27 януари в София ще се проведе Национален курс (семинар) на тема „Повишаване на качеството и осигуряване защитата на пациентите при провеждане на високодозови медицински образни изследвания“, организиран в рамките на национален проект на България с Международната Агенция за атомна енергия (МААЕ). Лекторският екип включва четирима лектори от Великобритания – водещи лекари-специалисти по образна диагностика и нуклеарна медицина, медицински физик и рентгенов лаборант, както и български специалисти в областта.

Целта на семинара е да се повиши разбирането за необходимостта от екипна работа за осигуряване на високо качество и безопасност за пациентите в образната диагностика, нуклеарната медицина и интервенционалната радиология и кардиология. В нея на първо място роля имат лекарите-специалисти, рентгеновите лаборанти и медицинските физици по тези специалности, но е много важна и ролята на лекарите от различни специалности, насочващи пациентите за образни изследвания, както и институциите и професионалните медицински организации, определящи законодателните изисквания и препоръките за добра практика и мениджърите в областта на здравеопазването.

Програмата е структурирана в тематични сесии, което позволява участниците да се включат в целия семинар или в определени сесии по избор. В понеделник ще се обмени информация за организацията на образната диагностика и нуклеарната медицина във Великобритания и България и ще се дискутира ролята и отговорностите на различните специалисти. Във вторник ще се дискутира добрата практика и международните препоръки за обоснован избор на подходящото образно изследване в зависимост от здравния проблем на пациента и тяхната реализация в процесите на електронно здравеопазване. Ще се представи добрата практика за управление на качеството и инструментите за повишаване на качеството като акредитация и клиничен одит. Двете сесии в сряда са посветени на ролята на образната диагностика и нуклеарната медицина в онкологията и кардиологията. Програмата в четвъртък е посветена на добрата практика за провеждане на изследванията и екипната работа при покупка на нова апаратура за образна диагностика и в процеса на нейното пускане в експлоатация и използване, контрола на качеството, проследяване на дозите на облъчване на пациентите и оптималното провеждане на изследванията. Отделна сесия е посветена на съвременното направление за индивидуализирана и таргетирана към конкретния пациент радионуклидна терапия. В петък ще се обсъди как документирането и екипното обсъждане на всички видове инциденти, дължащи се на апаратурни или човешки грешки, допринася за подобряване на организацията на работа и културата на безопасност, а в резултат – за гарантиране на качественото и безопасно провеждане на изследванията.

Семинарът ще се проведе на английски език и е безплатен.

Заявка за участие можете да попълните на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpyMx99svmY8kZUPyctqyMJkNlJ7Gs4Zu4rQRNX_rYEcGxwA/viewform?usp=sf_link
В случай на проблеми при регистрация, моля да пишете на:
[email protected], като посочите Ваш валиден и-мейл, три
имена, месторабота и заемана длъжност.

Линк към програмата: https://drive.google.com/file/d/1s5Ao33-d0MIfQbAvsor-SckAei1snqx2/view?usp=share_link

Линк към събитието: http://bsbpe.org/events

Срок за подаване на заявките: 20 Януари 2023 г.

Дата и място на провеждане: 23-27 Януари 2023 г. в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда ЕАД, ет. 9

Организационен комитет:

доц. Десислава Костова-Лефтерова

д-р Анна Загорска

д-р Десислава Иванова

проф. Мишел Израел

д-р Филип Симеонов

д-р Петя Гагова

 

Курсът покрива критериите за продължаващо медицинско обучение на Българския лекарски съюз и на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и дава кредитиране от:

·  Лекари: 27 точки за участници и 37 точки за лектори.

·  Специалисти по здравни грижи: 36 точки.

Всеки, който желае да получи сертификат, ще може да подаде необходимата информация и да заплати на място, по време на курса, такса за издаване на сертификат (3,90 лв за рентгенови лаборанти и 5 лв. за лекари). Препоръчително е това да стане в първия ден.

Очакваме Ви!

Коментирай

Твоят имейл остава защитен и няма да бъде публикуван никъде.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy