Интервенционалното затваряне

Интервенционалното затваряне на междупредсърдни дефекти – рутинна процедура?

Кратунков П., Н. Чилингирова, Д. Петков, Д. Лалев, М. Недевска, Дж. Джоргова, Ал. Чирков, Г. Начев

Отделение “Вродени сърдечни малформации при деца и възрастни”, УНСБАЛ “Св. Екатерина”, София

Въведение: Интервенционалното затваряне на междупредсърден дефект-секундум тип (МПД-ІІ) е алтернатива на хирургичното лечение. В какъв процент от случаите обаче то може замести хирургичната намеса? Може ли тази интервенция да бъде наречена рутинна процедура?
Цел: Да се установи при какъв процент от пациентите с МПД-ІІ е извършено транскатетърно затваряне.
Пациенти и методи: ретроспективно проследяване на всички пациенти с МПД-II, хоспитализирани в болница „Св. Екатерина” от 2002 г. досега.
Резултати: За времето от Януари 2002 г. до Май 2008 г. беше извършено затваряне на МПД-ІІ при 130 последователни пациенти на възраст от 3 г. до 72 г. При 51 от тях това е направено по оперативен път (39,23%), а при 79 – по интервенционален път (60,77%). През 2002 г. е извършено транскатетърно затваряне при 8,7% от пациентите, през 2003 – при 38,47%, през 2004 – при 84%, през 2005 – при 71,43%, през 2006 – при 50%, през 2007 – при 76,67%, през първите 5 месеца на 2008 – при 82%. Двама от пациентите бяха с остатъчни дефекти след хирургично затваряне, при двама бяха имплантирани по два оклудера или общо 81 оклудера. Имаме един случай на ранна емболизация на 40 мм Амплатцер септален оклудер, при който се извърши изваждането на оклудера и пластика на дефекта по хирургичен път без допълнителни усложнения.
Изводи: С натрупването на достатъчно опит интервенционалното затваряне на МПД-ІІ може да замести хирургичната интервенция в 80% от случаите. В болница „Св. Екатерина” то вече се е превърнало в рутинна процедура.

Aдрес за кореспонденция: Д-р Пенчо Кратунков, Отделение по “Вродени сърдечни малформации при деца и възрастни”, УНСБАЛ “Св. Екатерина”, Бул. “П. Славейков” 52А, София 1431. Тел.: +359-2-9159-616. GSM: +359-888-751936.
E-mail: [email protected]

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy