IX Български курс по коронарна физиология и физиология на некоронарните съдове

IX Български курс по коронарна физиология и физиология на некоронарните съдове
26-27 юни 2021  –  Х-л Риу Правец

Уважаеми колеги,
На 26 и 27 юни 2021г. ще се проведе поредният IX Български курс по коронарна физиология и физиология на некоронарните съдове.
Епидемичната обстановка в страната наложи той да бъде плануван като „хибридно“ събитие, с възможност, както за присъствено, така и за дистанционно участие.
Тази година мястото на провеждане ще бъде хотел „Риу Правец“.

За тема на курса сме избрали „Образната диагностика в изследването на органната исхемия“. Ще имате удоволствието да чуете лекции от изтъкнати специалисти от страната и чужбина. Както винаги, сме предвидили интердисциплинарни сесии и сесии с представяне на интересни клинични случаи.
За пореден път ще имаме възможността да наблюдаваме на живо и дискутираме интервенционални случаи от „Аджъбадем Сити Клиник Болница Токуда“, София.
По време на курса ще бъде представена новата книга „Коронарна физиология и миокардна исхемия“.
Надяваме на вашето активно участие!

Проф. Пл. Гацов, д.м.н.,
Председател на курса

Доц. В. Велечев, д.м.,
Председател на БДИК

Онлайн форма за регистрация

Актуална информация ще бъде достъпна на:  www.corphysbg.com

ПРОГРАМА

Петък, 25 юни 2021 г.

17:30 Отпътуване от София за Правец

18:00 -20:00 Регистрация

Събота, 26 юни 2021 г.

8:00 Откриване и приветствени думи
Проф. Пл. Гацов, Доц. В. Велчев

8:00 – 10:00 Сутрешна сесия
Коронарна физиология и миокардна исхемия: образна диагностика
/с подкрепата на Тева/
Модератори: Проф. Пл. Гацов, Доц. В. Велчев

8:00 – 8:30 Вътресъдови методи за оценка на коронарния кръвоток и резерв
Проф. Пл. Гацов

8:30 – 9:00 Ехокардиографски стрес-тестове
Проф. Ел. Кинова

9:00 – 9:30 Миокардна стрес-сцинтиграфия, КТ, ЯМР, РЕТ
Доц. М. Недевска

9:30 – 10:00 Интракоронарна ЕКГ – принципи и диагностична стойност за откриване на миокардна исхемия
Проф. Д. Василев

10:00 – 10:15 Кафе-пауза

10:15 – 11:45 Предаване на случаи на живо от болница Аджъбадем
Сити Клиник, Болница Токуда, София
Модератори: Проф. И. Петров, Проф. Д. Василев
Панел: Доц. В. Велчев, Проф. Пл. Гацов
/с подкрепата на Евофарма/Брако/

11:45 – 12:45 Сателитен симпозиум на Берлин-Хеми
Предсърдно мъждене и инфаркт на миокарда – терапевтични решения и ехокардиографска оценка
Доц. В. Велчев, Проф. Е. Кинова

12:45 – 14:00 Обяд

14:00 – 15:00 Хемодинамика и записани случаи
Модератори: Доц. В. Велчев, Д-р В. Гелев

15:00 – 16:00 Следобедна сесия I
/с подкрепата на Сервие/
Модератор: Проф. П. Гацов

15:00 – 15:20 Вътресъдови образни методи за оценка на коронарните лезии
Проф. Ф. Алфонсо, Испания

15:20 – 15:40 FFR ангио
Д-р. А. Милкас, Гърция

15:40 – 16:00 Фармакологична стрес-ехокардиографска оценка на съществуваща
коронарна стеноза
Доц. О. Калпак, Доц. В. Андова, РС Македония

16:00 – 16:30 Кафе-пауза

16:30 – 17:00 Сателитен симпозиум Тева
Антитромбоцитна терапия – традиции и клинични подходи отвъд наложения опит
Модератор: проф. Пл. Гацов

Предизвикателства в клиничната практика при пациенти с мултифокална атеросклероза. Клиничен случай
Доц. Кирил Карамфилов

В комфорта на златната среда. Клиничен случай
Д-р В. Гелев

17:00 – 18:00 Следобедна сесия II
Интердисциплинарна сесия
Модератор: Доц. В. Велчев

17:00 – 17:30 Контраст-индуцирана нефропатия – диагностика, профилактика, терапия
Доц. Любомирова

17:30 – 18:00 Образни методи в диагностиката на мозъчната исхемия
Доц. Р. Калпачки

Неделя, 27 юни 2021 г.

8:30 – 9:00 Сателитен симпозиум Мерк
Роля на бета – блокерите (Concor®) в контрола на сърдечната честота, прогресията на коронарната атеросклероза и риска от руптура на плака
Д-р В. Гелев

9:00 – 11:00 Сутрешна сесия

Анатомично-физиологична викторина с въпроси и отговори
Модератори:
Доц. Ю. Няголов, Доц. Н. Белова, Д-р М. Павлов, Д-р М. Денев
– Анатомия на коронарните артерии
– Физиология на коронарните артерии
– Миокардна исхемия
– „Зашеметен” миокард
– Хиберниран миокард
– Миокардно пре- и посткондициониране

11:00 – 11:15 Кафе-пауза

11:15 – 12:00 Представяне на клинични случаи
/с подкрепата на Астра Зенека/
Модератори: Доц. Велчев, Проф. Гацов
Случай 1 – Доц. Св. Цонев
Случай 2 – Доц. В. Велчев
Случай 3 – Доц. В. Велчев
Случай 4 – Д-р С. Кафалиева
Случай 5 – Д-р Т. Николова

12:00 Закриване на курса
Проф. Пл. Гацов, Доц. В. Велчев

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy