Конкурс: Първична и вторична профилактика – контрол на рисковите фактори

Уважаеми колеги,

От името на Дружеството на кардиолозите в България, Българското дружество по инвазивна кардиология и списание „Българска кардиология“
имаме удоволствието да ви поканим да участвате в конкурс за клинични случаи на тема:

„Първична и вторична профилактика – контрол на рисковите фактори“

Стъпвайки на позитивния ни миналогодишен опит, и тази година конкурсът е адресиран към всички заинтересувани лекари
в областта на кардиологията и инвазивната кардиология.

Краен срок за подаване на изготвените клинични случаи: Сряда, 30.06.2021г.

Постъпилите клинични случаи ще бъдат оценявани от референтите на списание „Българска кардиология“ по следните критерии:

– Актуалност на случая;
– Иновативно и добре обосновано решение;
– Яснота на изложението;
– Пълнота на литературната справка;
– Насърчава се допълнителното включване и илюстриране на случая с различни интерактивни материали и обсъждания.

Най-добрият клиничен случай ще получи парична награда в размер на 1000 лв.

Ще бъдат присъдени и две поощрителни награди по 500 лв.

Авторите на най-добрите клинични случаи ще имат възможност да бъдат публикувани на страниците на списание „Българска кардиология“.

Пожелаваме ви успех!

Проф. Асен Гудев, Председател на ДКБ
Доц. Васил Велчев, Председател БДИК
Проф. Нина Гочева, Гл. редактор на списание

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy