Избор на въвеждащ катетър – д-р Н. Рифаи

ІІІ национален симпозиум по интервенционална кардиология – 5-7 октомври 2007
Н. Рифаи – УБ ”Св. Анна”, София

Идеалният катетър

Диагностичен:
– Атравматичен
– Малък френч
– Добър дебит
– Самонасочващ се

Въвеждащ:
– Атравматичен
– Малък френч
– Добър дебит
– Самонасочващ се
– Стабилна позиция

Френч
Фр 5
– Малко усложнения
– Дълбоко канюлиране на артерията
Фр 6
– Добрия стандарт за сега
Фр 7 и Фр 8
– За бифуркации и големи дивайси
– За по-добра опора

Странични отвори

1. Предимства:
– Осигуряване на кръвоток
– Наблюдение на налягането
– Удължаване време на канюлация/инфлация
– Контраста излиза от страни

2.Недостатъци
– Нереално налягане
– Лесно пречупване
– Излизане на водача от страни
– Контраста излиза от страни

Формата
Формата

Съвети:
– Направете диагностиката така че да се вижда съотношението на хода на артерията към корена на Ао и разположението на остиума.
– Трябва да сте сигурни за състоянието на остиума преди да изберете агресивен въвеждащ катетър.

picture2

Коакциалност : Добрата коакциалност е по-важна о стабилната позиция!
picture3

Kоакциалност и добра стабилност= успех !

picture4 picture5
picture6 picture7
picture8 picture9
picture18 picture22
picture32 picture42
picture51 picture62
picture72 picture82
picture92 picture101 picture112
picture121 picture131 picture141

Високата дясна е проблемна защото е висока

picture151 picture161 picture171

Ниска дясна

picture181 picture191 picture201

По-голямото е по-добре

picture211 picture221

По-дълбокото е по-добре

picture23 picture24

Лоша позиция
picture25

Добре, но проверете тенденцията
picture26

Времето е важно!
– Еластичността на катетъра се променя
– Трябва да предвидите продължителността на процедурата
picture27

Ниска дясна с остър ъгъл

picture28 picture29

Разлика между висока дясна и ниска с посока на горе

picture30 picture311

Не подходящ катетър

picture321 picture33

Когато нищо не става импровизирайте
picture34

травма
picture35

picture36

picture37

Anchor Balloon Technique
picture38
picture39

“A Child Catheter in a Mother”System
picture40

“A Child Catheter in a Mother”System
picture411

“A Child Catheter in a Mother”System
picture421

“A Child Catheter in a Mother”System
picture43

Съвети:

– Използвайте дебел водач (0.52,0.63)при необходимост от дълги маневри
– Като канюлирате остиума не бързайте с процедурата преди да сте проверили поведението на катетъра
– Ако нещо не ви харесва не се колебайте да смените катетъра още в началото- колкото по-късно толкова по-зле
– Коациалността е по-важна от стабилността
– Работете с добре познат катетър
– Работете често с определен катетър,той ще стане добре познат!!
– Обикнете определен катетър той ще Ви се отблагодари

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy