Очни изследвания и практическо обучение

Очни изследвания и практическо обучение за превенция на лъчевите увреждания

От 11 до 15 юли т.г. експерти на Международната атомна агенция ще изследват у нас очите на кардиолози, работещи под рентгенов контрол. Ще се търсят ранни изменения на очната леща вследствие на облъчването, които в бъдеще биха се развили в катаракта. Изследването е част от международна кампания за увеличаване на защитата на зрението на лекарите- интервенционалисти. Организатори на сесията са Националният център по радиобиология и радиационна защита към Министерство на здравеопазването и Българското дружество по интервенционална кардиология. Ще се проведат и практически сесии за демонстриране на методите за намаляване на облъчването при интервенционални процедури.

Каква е целта на изследването? През 2008 година Международната агенция за атомна енергия инициира изследвания в няколко страни, при които изненадващо се установи, че около една трета от интервенционалните кардиолози имат радиационно-индуцирани изменения на очната леща в различен стадий. По-мащабните изследвания ще осигурят достоверна информация за евентуални промени в международните препоръки за защита на очната леща. Всеки, включил се в изследването, ще има шанса да получи информация за състоянието си и навременна медицинска помощ в случай на диагностицирано изменение на очните лещи. Усилията са насочени към превенцията на лъчевоиндуцираните увреждания чрез прилагането на всички методи за радиационна защита.
Кой ще проведе изследването? Очните изследвания ще се проведат от проф. Норман Клайман от Колумбийския университет в Ню Йорк и офталмолога на НЦРРЗ д-р Ирина Станкова.

Кой може да се включи в изследването? Приканваме всички кардиолози, рентгенолози, рентгенови лаборанти и медицински сестри, работещи в ангиографски кабинети и извършващи интервенционални процедури, да се възползват от възможността да проверят очите си за ранни радиационни изменения. Могат да се изследват и медицински специалисти, които не работят с рентгеново лъчение и които ще служат като контролна група.

В какво ще се състои изследването? Изследването ще се състои в разширяване на зениците и последващо кратко изследване с биомикроскоп, изискващи общо около 20 минути. Дискомфортът от разширяването на зениците и повишената светлочувствителност отминават до 3-4 часа. Ще Ви зададем и въпроси относно естеството, обема и продължителността на Вашата работа с рентгеново лъчение.

Какво ще включва практическото обучение? Доказано е, че радиационните увреждания на очната леща могат да се предотвратят чрез правилно прилагане на методите и средствата за радиационна защита и чрез пълно използване на възможностите на съвременните ангиографски уредби. По време на практическата сесия ще се демонстрира ефектът от това. Обучението ще се проведе от проф. Елисео Вано от Департамента по радиология на Университета „Комплутенсе“ в Мадрид и проф. Мадан Рехани – водещ експерт на МААЕ по радиационна защита в медицината, с участието на експерти от Националния център по радиобиология и радиационна защита.
Кога и къде ще се проведат изследването и обучението? На 11 и 12 юли във Варна и на 13, 14 и 15 юли в София. Очаквайте скоро информация за мястото на провеждане, графика за очните изследвания и програмата за обучението.

За предварително записване за участие и за повече информация: доц. Женя Василевa, завеждащ секция “Радиационна защита при медицинско облъчване” към НЦРРЗ. тел. 0878 989659 или e-mail: [email protected]

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy