Конкурс за клиничен случай при пациенти с остър коронарен синдром без ST елевация

Уважаеми колеги,

От името на Българско дружество по интервенционална кардиология имаме удоволствието да обявим:

КОНКУРС ЗА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ  при пациенти с остър коронарен синдром без  ST елевация

Тема: Пациенти с остър коронарен синдром без елевация на ST сегмента – когато навременната реваскуларизация среща оптималната антиагрегантна терапия

Изпращайте Вашите случаи на адрес: [email protected]

Краен срок: 31.07.2021 г.

Всеки клиничен случай следва да бъде подготвен в съответствие с прикачения образец, а файловете, които се изпращат (вкл. текстови, видео, снимки), да са с името на автора.

Награди:

Първа награда:
– Пълно спонсорство за EuroPCR 2022 ( или друго присъствено мероприятие в рамките на Европа)

Втора награда:
– Спонсориране с такса участие за EuroPCR 2022 ( или друго присъствено мероприятие в рамките на Европа)

Трета награда:
– Grossman & Baim’s Cardiac Catheterization, Angiography, and Intervention, 8th Edition
by Mauro Moscucci MD- печатно издание ( или друга медицинска литература по избор)

Най-добрите клинични случаи ще бъдат публикувани във „Форум по интервенционална кардиология“ (онлайн списание на BULSIC)

Отличеният с първа награда клиничен случай ще бъде представен на Xти Юбилеен конгрес по интервенционална кардиология, 30.09-2.10.2021 г., Бургас

Комисия: доц. В. Велчев, проф. Д. Василев, проф. П. Гацов, доц. К. Карамфилов

Критерии за оценка:
– Яснота на изложението/описанието на случая
– Мотивиране на решението, спрямо актуалните препоръки и данни
– Комплексност на интервенцията

Успех на всички участници!

доц. д-р Васил Велчев
председател на BULSIC

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy