X-ти Юбилеен конгрес по интервенционална кардиология

Уважаеми колеги,

От името на Организационния комитет и лично от свое име, имам удоволствието да Ви поканя да участвате в X-ти Юбилеен конгрес по интервенционалнакардиология, който ще се състои в периода 30 септември – 2 октомври 2021 г., в новия Конгресен център на град Бургас.

Последната година ни изправи пред сериозно предизвикателство, което промени съществено нашата практика, но интервенционалната кардиология, като една от най-динамичните области в медицината, продължава да се развива. Националният конгрес по интервенционалнакардиология, традиционно е форум, който дава възможност да поддържаме клиничната си практика на най-високо ниво, да се запознаем с актуалните новости и тенденции в областта, както и да развиваме общността.

Концепцията на конгреса е програмата да има изразена обучителна стойност със следните акценти: хемодинамика, TAVI, ВСМ при възрастни и коронарни синдроми (остри и хронични). Разбира се, традиционно, програмата ще включва сесия, представяща собствен опит, както и предварително записани интересни случаи на живо, съпътствани от важни дискусии, фирмени симпозиуми и др.

Националният конгрес по интервенционална кардиология винаги се радва на  богата медицинска изложба, която предоставя  възможност на участниците да получат компетентна информация за нововъведенията в индустрията.

За Юбилейното издание на конгреса сме избрали хибридна форма на организация, с възможности за присъствено и онлайн участие, съобразени с пандемичната обстановка. Ще направим всичко възможно събитието да се проведе при стриктно спазване на съществуващите противоепидемични мерки.

За допълнителна информация по участие, регистрация и настаняване, моля да се обръщате към нашия партньор: Конгреси и събития ООД /CME Ltd./, Мира Бонова – [email protected], 0896 700 956 и Деница Йонкова – [email protected], 0896 700 952.

Ще Ви очакваме, за да отбележим заедно X-тата Юбилейна годишнина на конгреса по интервенционалнакардиология!

 

С уважение,

Доц. Васил Велчев

Председател на Българско дружество по интервенционална кардиология

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В НАУЧНАТА ПРОГРАМА

Научен комитет

Д-р А. Александров Доц. К. Карамфилов

Доц. В. Велчев Д-р Р. Касабов

Проф. Д. Василев Доц. М. Контева

Д-р В. Гелев Доц. И. Мануков

Проф. Пл. Гацов Проф. И. Петров

Доц. Л. Димитров Д-р Н. Стоянов

Д-р И. Желева Проф. Д. Трендафилова

Д-р Ф. Фуладванд

Международни лектори

Prof. B. De Bruyne Prof. Ch. Rogelov

Prof. C. Collet Prof. G. Sianos

Prof. E. Eeckhout Prof. N. Sreeram

Prof. R. Nair Prof. I. Ungi

 

Предварителна програма  – изтеглете я тук

Предварителна програма

30 септември, четвъртък

зала Форос, етаж 2

12:00 – 13:00 Обучителен модул за специализанти I – Инвазивна оценка на хемодинамиката Модератор: В. Велчев

12:00-12:15 Хемодинамична оценка на Л- Д шънт А. Кънева

12:15 – 12:20 Дискусия

12:20 – 12:35 Ангиографски проекции и оценка при ВСМ К. Ненова

12:35 – 12:40 Дискусия

12:40 – 12:55 Рестриктивна физиология в контекста на HFpEF В. Велчев

12:55 – 13:00 Дискусия

13:00 – 13:10 Презентация на Амджен

Алгоритъм за идентифициране на фамилна хиперхолестеролемия при пациенти  с ОКС

А. Постаджиян

13:10 – 13:20 Почивка

13:20 – 14:20 Обучителен модул за специализанти II – Перкутанни коронарни интервенции Модератор: К. Карамфилов

13:20 – 13:35 Видове и избор на материали за ПКИ К. Карамфилов

13:35 – 13:40 Дискусия

13:40 – 13:55 Съпорт катетри – tips and tricks за по добра опора Н. Стоянов

13:55 – 14:00 Дискусия

14:00 – 14:15 Бифуркационни стенози М. Маринов

14:15 – 14:20 Дискусия

14:20 – 15:00 Първа постерна сесия /фоайе пред зала Форос/ и кафе – пауза /зала Черноморие/ Модератори: Пл. Гацов, В. Гелев, Р. Касабов

15:00 – 15:20 Симпозиум на Бьорингер – сребърен спонсор SGLT2i в лечението на болните със СН според актуалните ръководства на ESC П. Гацов

15:20 – 16:20 Обучителен модул за специализанти III – Структурни интервенции – Модератори: Ф. Фуладванд, П. Кратунков, Н. Стоянов

15:20 – 15:35 Оклудери на левопредсърдно ухо Ф. Фуладванд

15:35 – 15:40 Дискусия

15:40 – 15:55 Интервенционално лечение при ASD П. Кратунков

15:55 – 16:00 Дискусия

16:00 – 16:15 TAVI – съвременен подход или как да на правил TAVI като PCI Н. Стоянов

16:15 – 16:20 Дискусия

16:20 – 16:30 Заключителни думи Обучителни модули за специализанти В. Велчев

16:30 – 16:40 Тансей Ултимастър Нови възможности в интервенционалното лечение – презентация на Терумо В. Велчев

16:40 – 17:10 Втора постерна сесия /фоайе пред зала Форос/ и кафе-пауза /зала Черноморие/ Модератори: Д. Трендафилова, М. Контева, И. Мануков

17:10 – 17:30 Симпозиум на Медтроник – сребърен спонсор Аортна клапна стеноза – промяна на парадигмата

17:30 – 18:30 Официално откриване на X-ти Юбилеен конгрес по интервенционална кардиология Панелисти: Б. Финков, Ю. Джоргова, В. Велчев

17:30 – 17:35 Встъпителни думи от Председателя на БДИК В. Велчев

17:35 – 17:55 „20 години Дружество по Интервенционална кардиология в България“ Мл. Григоров

17:55 – 18:15 Презентация Ю. Джоргова

18:15 – 18:25 Връчване на почетни плакети за принос в развитието на интервенционалната кардиология

18:25 – 18:30 Поздравителни адреси

18:30 – 18:40 Представяне на Асоциация Детско сърце М. Цонзарова

зала Черноморие, етаж 0

18:40 – 20:00 Отбелязване на Юбилейната годишнина

 

1 октомври, петък

зала Форос, етаж 2

9:00 – 10:00 Исхемия – Дебат сесия I Модератори: А. Гудев, Д. Василев

9:00 – 9:15 Ischemia Trial – ще промени клиничната ми практика В. Кръстев

9:15 – 9:20 Реплики

9:20 – 9:35 Ischemia Trial – няма да промени клиничната ми практика Ф. Фуладванд

9:35 – 9:40 Реплики

9:40 – 10:00 Дискусия

10:00 – 10:20 Симпозиум на Сервие – сребърен спонсор Контрол на риска след преживян сърдечно-съдов инцидент К. Карамфилов

10:20 – 10:40 Кафе-пауза и посещение на изложбата /зала Черноморие/

10:40 – 11:00 Симпозиум на Аbbott – сребърен спонсор Conquer The Complex – challenging cases session
10:40
– 10:41 Introduction – TBA
10:41 – 10:48 How did I treat, case #1, speaker TBA
10:48 – 10:55 How did I treat, case #2, speaker TBA
10:55 – 11:00 Q&A discussion

11:00 – 12:00 Структурни интервенции Модератори: Ю. Джоргова, Хр. Рогелов, Д. Трендафилова, И. Петров, В. Велчев

11:00 – 11:15 TAVI in the context of extended indications Hr. Rogelov

11:15 – 11:20 Discussion

11:20 – 11:35 Bicuspid aortic pathology, VIV – indications, key aspects D. Trendafilova

11:35 – 11:40 Discussion

11:40 – 11:55 On the horizon: endovascular options for Mitral valve regurgitation I.Petrov

11:55 – 12:00 Discussion

12:00 – 12:30 Симпозиум на Берлин Хеми – златен спонсор Ротеас при пациенти с неклапно предсърдно мъждене В. Велчев

12:35 – 12:55 Симпозиум с обяд на Байер – сребърен спонсор Модератор: Д. Василев Надеждна защита с ривароксабан за най-уязвимите пациентски популации К. Карамфилов – клиничен случай; Н. Стоянов – клиничен случай

12:55 – 13:15 Обедна почивка

13:15 – 14:15 Сесия: Детска кардиология Панелисти: Л. Димитров, А Кънева, П. Кратунков

13:15 – 13:30 Interstage interventions after the Norwood procedure N. Sreeram

13:30 – 13:45 Транскатетърно затваряне на персистиращ артериален канал при недоносени Л. Димитров

13:45 – 14:00 Хемодинамична оценка на пораснали Фонтан пациенти Е. Левунлиева

14:00 – 14:15 Fetal interventions: indications and outcomes N. Sreeram

14:15 15:15 Complications in Interventional Cardiology – joint session with EAPCI Panelists: E. Eeckhout, Ch. Rogelov, I. Petrov, N. Stoyanov

14:15 – 14:30 Coronary implant loss E. Eeckhout

14:30 – 14:35 Discussion

14:35 – 14:50 Coronary perforation Ch. Roguelov

14:50 – 14:55 Discussion

14:55 – 15:10 Coronary balloon fracture: shaft fracture, balloon dysfunction or entrapped balloon N. Stoyanov

15:10 – 15:15 Discussion

15:15 15:35 Симпозиум на Биотроник – сребърен спонсор Оптимална ПТКА при пациенти с предизвикателна коронарна патология Модератори: G. Sianos, В. Гелев

Защо Орсайро е мой първи избор при стентиране на пациенти с миокарден инфаркт с ST елевация М. Контева, УМБАЛ Дева Мария, Бургас

Комплексна ПТКА при стволова стеноза В. Гелев, УМБАЛ Аджибадем Токуда, София

15:35 – 15:50 Кафе-пауза и посещение на изложбата /зала Черноморие/

15:50 – 16:50 Коронарна физиология – ускорен курс Д. Василев, C. Collet /с подкрепата на Брако – сребърен спонсор/ Модератори: Д. Трендафилова, В. Гелев

15:50 – 16:10 Фокус лекция: Functional lesion assessment – history and future directions B. De Bruyne

16:10 – 16:15 Дискусия

16:15 – 16:50 Записани случаи и дискусия

16:50 – 17:10 Симпозиум на Булмед и Abbott Medical – сребърен спонсор Introducing Navitor: A new solution for TAVR with Active PVL Sealing Technology

D. Smith, Morriston Hospital, UK

17:10 18:10 Усложнения в катетеризационната – собствен опит Панелисти: А. Александров, Пл. Гацов, И. Петров

17:10 – 17:20 When better is worse Н. Юрук

17:20 – 17:25 Дискусия

17:25 – 17:35 Tight stenosis on Left main trifurcation treated by hybrid intervention with double LAD and D1 CABG and bifurcation stent on LM/RIM and long tapered DES on LCx due to LCx dissection О. Максудов

17:35 – 17:40 Дискусия

17:40 – 17:50 Staphylococcus Aureus инфекция ,след пункция на AFC dex Р. Вълчев

17:50 – 17:55 Дискусия

17:55 – 18:05 Мозъчна емболизация и успешна ретракция на чуждо тяло от мозъчното кръвообръщение Ст. Стефанов

18:05 – 18:10 Дискусия

зала Бургас, етаж 4

15:00 – 17:00 Сестринска сесия Модератори: Хр. Матеев, И. Дееничина

Основи (Basics)

15:00 – 15:15 Рентгеново излъчване и протекция

Д. Лефтерова

15:15 – 15:20 Дискусия

15:20 – 15:35 ЕКГ мониториране и хемодинамика в катетеризационната зала

А. Постаджиян

15:35 – 15:40 Дискусия

15:40 – 15:55 КПР в катетеризационната зала

Г. Владимиров

15:55 – 16:00 Дискусия

Специализирана сесия (Advanced)

16:00 – 16:15 Коронарна физиология

П. Николов

16:15 – 16:20 Дискусия

16:20 – 16:35 Специфични коронарни процедури: Възможност за третиране на калциеви лезии

16:35 – 16:40 Дискусия

16:40 – 16:55 Структурни сърдечни заболявания: TAVI – какво трябва да знаем  

Я. Славова

16:55 – 17:00 Дискусия

2 октомври, събота

зала Форос, етаж 2

9:00 – 10:00 Исхемия – Дебат сесия II Модератори: Пл. Панайотов, И. Петров, Н. Стоянов

9:00 – 9:15 ОКС – пълна реваскуларизация – Pro Н. Димитров

9:15 – 9:20 Реплики

9:20 – 9:35 ОКС – пълна реваскуларизация –Contra Пл. Гацов

9:35 – 9:40 Реплики

9:40 – 10:00 Дискусия

10:00 – 10:30 Симпозиум на Гедеон Рихтер: NSTEMI – Клинично предизвикателство                         Модератори: Д. Василев, П. Гацов, К. Карамфилов

10:30 – 10:50 Обща снимка /главен вход на Бургаски конгресен център/, кафе-пауза и посещение на изложбата /зала Черноморие/

10:50 – 11:50 Структурни интервенции – Предизвикателни случаи TAVI Модератор: Д. Трендафилова

10:50 – 11:00 Клиничен случай от МБАЛ Сърце и мозък, Бургас Пл. Пенчев

11:00 – 11:05 Дискусия

11:05 – 11:15 Клиничен случай УМБАЛ Св. Екатерина Хр. Ангелов

11:15 – 11:20 Дискусия

11:20 – 11:30 Клиничен случай Аджибадем Сити Клиник П. Поломски

11:30 – 11:35 Дискусия

11:35 – 11:45 Клиничен случай R. Nair

11:45 – 11:50 Дискусия

11:50 – 12:30 Сателитен симпозиум на Пфайзер – платинен спонсор

11:50 – 12:10 Клинични случаи на пациенти с ПМ и ОКС/PCI В. Гелев

12:10 – 12:30 Представяне на нови данни в лечението с ДОАК при пациенти с ПМ и ОКС и/или PCI В. Велчев

12:30 – 13:30 Обяд /зала Черноморие/

13:30 – 14:00 Сателитен симпозиум на AZ – златен спонсор От острия коронарен синдром до сърдечната недостатъчност. Науката среща практиката. В. Велчев, А. Гудев

14:00 – 15:30 Complex Coronary Interventions – highlights 2021 Moderators: G. Sianos, V. Gelev, D. Vassilev, I. Jeleva

14:00 – 14:15     Left Main PCI in 2021 – the recommendations….and beyond them V. Gelev

14:15 – 14:25     Case presentation – D. Vassilev 14:25 – 14:30     Discussion

14:30 – 14:45     Current Advances and Challenges in CTO recanalization                                G. Sianos

14:45 – 14:55     Case presentation – Acibadem Tokuda Hospital 14:55 – 15:00     Discussion

15:00 – 15:15     Coronary Calcification. Treatment of coronary calcium in 2021.

R. Nair  

15:15 – 15:25     Case presentation – Acibadem Tokuda Hospital 15:25 – 15:30     Discussion

15:30 – 16:00 Симпозиум на TEVA – златен спонсор Деескалационна терапия след ОКС Модератор: К. Карамфилов

Деескалация на ДАТ при пациенти с ОКС В. Велчев

Практически насоки при избор на P2Y12 инхибитор  – предимства на Clopidogrel К. Карамфилов

16:00 Общо събрание на БДИК

16:00 – 16:30 Кафе-пауза и посещение на изложбата /зала Черноморие/

16:30 – 18:00 Сесия: Най-добър клиничен случай Панелисти: Д. Трендафилова, И. Желева, Ф. Фуладванд

16:30 – 16:40 Клиничен случай на успешно интервенционално затваряне на парапротезна Митрална инсуфициенция с Амплатцер васкуларен оклудер III П. Кратунков

16:40 – 16:45 Дискусия

16:45 – 16:55 Комбинация на съвременни методи на реваскуларизация и лечение на аортна клапна стеноза Г. Владимиров

16:55 – 17:00 Дискусия

17:00 – 17:10 Heart Transplantation Allograft Vasculopathy and PCI Р. Стойчева

17:10 – 17:15 Дискусия

17:15 – 17:25 Транскатетърно лечение на масивен белодробен тромбоемболизъм в детската възраст Е. Левунлиева

17:25 – 17:30 Дискусия

17:30 – 17:40 Употреба на ASD Ocluder за затваряне на ентри в асцендентната аорта по поводна фалшив лумен от персистираща дисекация след хирургично лечение на Тип А по Станфорд дисекация Д. Бойчев

17:40 – 17:45 Дискусия

17:45 – 17:55 Ранна псевдоаневризма след нелекувана перфорация на коронарна артерия Пл. Пенчев

17:55 – 18:00 Дискусия

18:00 Общо събрание на БДИК

Постерни сесии

Постерните доклади ще бъдат представени в електронни постерни сесии.

Непосредствено след приключване на първата постерна сесия, ще бъдат качени докладите за втората постерна сесия.

Постерната сесия ще бъде активна на 30 септември, до края на деня.

Всички постерни доклади ще бъдат достъпни за разглеждане на платформата на конгреса: https://cmebg.com/sabitia/x-kongres-intervecionalna-kardiologia/

По време на конгреса постерите следва да бъдат представени от първия автор, упоменат в авторския колектив. Представящите автори следва да бъдат до своите постери по време на съответната постерна сесия, за да могат да отговарят на въпроси на комисията.

Авторите на следните постерни презентации представят в първата постерна сесия /30 септември, четвъртък, 14:20 – 15:00 ч., фоайе пред зала Форос, ет.2/:

Р1 Distal ulnar palmar approach at bifurcation stenosis on LM/Medina 1.1.0/ treated with Culotte technique О. Максудов, Н. Димитров, Н. Дочева, К. Кръстева, С. Жежовски , Т.Веков УМБАЛ Сърце и мозък, Бургас

P2 Средносрочна смъртност след перипроцедурна хипотония при каротидно стентиране Т. Янева-Сиракова1, Г. Златанчева1, К. Карамфилов1, Е. Соколова1, Д. Василев 1,2

1 МУ София, МФ, Катедра вътрешни болести, УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, Клиника по кардиология,

2 Русенски университет „Ангел Кънчев“

Р3 Фамилна хиперхолестеролемия – кога да мислим за нея?

Д. Попова, Н. Дочева, С. Бошнаков, Я. Симова, Н. Димитров, Т. Веков

МБАЛ Сърце и мозък – Бургас

Р4 Ендоваскуларно лечение на травматична каротидокавернонозна фистула при 20-годишен пациент в кома

Д. Бойчев, И. Петров, З. Станков

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ, София

P5 Остър коронарен синдром без ST – елевация при спонтанна дисекация на LAD

Ст. Димов, Н. Димитров, К. Кръстева, С. Жежовски, Н. Дочева

МБАЛ Сърце и Мозък – Бургас

Р6 Оклузия на а. Radialis

Л. Яневска, Кр. Васева, И. Петров, З. Станков

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ, София

P7 Pulmonary thromboembolism in patients after COVID-19 – predictive indicators for correct diagnosis

Д. Якова, Я. Симова, Н. Димитров, М. Христов, Т. Веков, Т. Кундорджиев

МБАЛ Сърце и мозък – Плевен

P8 Система за ресинхронизираща терапия при пациенти индицирани за Транскатетърната аортна клапна имплантация. Защо и кога?

И. Тошков, Св. Йовев, А. Османов, А. Минчева, А. Чобанов

УМБАЛ Св. Екатерина, София

Р9 Случай на мезентериална тромбоемболия и рецидивиращи периферни емболии, в хода на COVID 19 инфекция, при 71 г. пациент с обезитас, ХОББ и хронична дихателна недостатъчност, успешно лекувана с локална фибринолиза

П. Павлов, Пл. Пенчев, В. Христов, И. Василев, Н. Димитров

МБАЛ Сърце и Мозък, Плевен

P10 TAVR и SAVR опитът на УМБАЛ Света Екатерина

Хр. Ангелов, Д. Трендафилова, Ю. Джоргова, П. Симеонов, Пл. Кръстев, Пл. Шимбов

УМБАЛ Св. Екатерина, София

 

Авторите на следните постерни презентации представят във втората постерна сесия /30 септември, 16:40 – 17:10 ч., фоайе пред зала Форос, ет.2/:

Р11 Каротидна патология при болни, насочени за диагностична катетеризация по повод на исхемична болест на сърцето

Цв. Желев, Св. Георгиев

УМБАЛ Св. Марина, Варна

 

Р12 Вродените коронарни аномалии – когато запазеният коронарен кръвоток не е достатъчен за нормалната сърдечна функция!

В. Димитрова*, И. Петров*, Н. Златарева – Гронкова*, З. Станков*, Ж. Стойкова*, В. Димитрова*, Б. Стоименов**, Л. Пенев*, К. Дюлгерова*, Д. Трендафилова***, Д. Димитров***

* Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ, София

** УМБАЛ Александровска, София

*** УМБАЛ Света Екатерина, София

Р13 Имплантация на двукухинен пейсмейкър на пациент с един горен крайник и портакта на имплантационното място

Н. Маринов, З. Станков, К. Котирков, И, Петров

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Сърдечно-съдов център, София

P14 How to decide which COVID-19 patient with myocardial infarction to send to the Cath Lab? – A case series of COVID-19 patients with myocardial infarction

Д. Николов, Я. Симова, Д. Николов, Н. Димитров, Й. Красналиев, П. Павлов, В. Томова, Т. Веков

МБАЛ Сърце и мозък – Плевен

Р15 Аневризма на CABG – диагностично и терапевтично предизвикателство

Р. Пенчева, Д. Трендафилова, П. Симеонов, Д. Димитров, Б. Бързашка, В. Грудева

УМБАЛ Св. Екатерина, София

Р16 Остър миокарден инфаркт с елевация на пслк при оклузия на дистален ствол, атипиен изход на циркумфлексна артерия и десен тип циркулация

И. Исмаил1, Я. Симова ¹²³, П. Павлов ¹, И. Василев ¹, Н. Димитров ¹²³, Т. Веков ¹²³

МБАЛ Сърце и мозък – Плевен

P17 Перкутаннa аспирационна тромбектомия при пациент с остра субмасивна белодробна тромбемболия след прекарана SARS-CoV 2 инфекция

Г. Добрев, И. Петров, З. Станков, П. Поломски

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Сърдечно-съдов център, София

P18 Такоцубо – синдром с добра прогноза или не?

Ст. Иванов, П. Симеонов

УМБАЛ Св. Екатерина, София

P19 Клиничен случай – усложнения на каротидното стентиране

Ал. Александров, Н. Николов, С. Динева, Хр. Матеев, Г. Владимиров, Хр. Байчев

НКБ, София

Р20 Шок in-stent + CTO-RCA

В. Симитчиева

УМБАЛ Пълмед

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy