Курс по коронарна физиология 8 – 9 юни 2012 г.

Курс по коронарна физиология със случаи на живо, 8-9 юни, УБ „Лозенец“, София и Балнеокомплекс „Св. Спас“, Велинград

Уважаеми колеги,
От името на Организационния комитет имаме удоволствието да ви поканим да участвате в Курс по коронарна физиология със случаи на живо, който ще се състои на 8 и 9 юни 2012 г.
Курсът е организиран от Българското дружество по интервенционална кардиология.
Програмата включва практическо обучение, което ще се проведе на 8 юни преди обяд в УБ «Лозенец», гр. София. Научната програма ще продължи на 8 и 9 юни в Балнеокомплекс Свети Спас 5*, Велинград.

Целта ни е да задълбочим теоретичните си познания и практически умения за коронарната морфология и физиология на пациентите с исхемична болест на сърцето, както и за приложението в катетеризационната
лаборатория на съвременните методи за оценка на пациентите за коронарна интервенция – интраваскуларен ултразвук (IVUS), частичен коронарен резерв (FFR) и резерв на коронарния кръвоток (CFVR).

Участвайки в курса, вие ще имате възможност да се запознаете с новостите в областта на коронарната физиология, обменяйки идеи с лектори и колеги.
По всички въпроси относно Вашето участие моля да се обръщате към нашия партньор Международни прояви ООД:
Цветана Панкова тел.: 02 9877 422; 0896 700950 факс: 02 9806 074 e-mail: [email protected]
Искрено се надяваме, че ще приемете поканата ни за участие в курса.
Доц. Д. Трендафилова
Председател на БДИК
Доц. Пл. Гацов
Научен секретар на БДИК

Изтеглете формата за регистрация тук

Изтеглете програмата от тук

Научно-практически курс „Коронарна физиология” 8 – 9 юни 2012 г. Балнеокомплекс „Свети Спас”, Велинград

Организатор: Българско дружество по интервенционална кардиология /БДИК/

ПРОГРАМА
Петък, 8 юни 2012 г.
УБ „Лозенец”, София
9:00 – 14:00 Преставяне на интересни случаи в катетеризационната лаборатория –
Приложение на IVUS, FFR и CFVR при трудни за интерпретация
случаи от клиничната практика
Балнеокомплекс „Свети Спас”, Велинград
17:00 – 20:00 Регистрация, настаняване, посещение на спа-центъра
20:00 Вечеря в ресторанта на хотела
Събота, 9 юни 2012 г.
Зала „Чепино” на Балнеокомплекс „Свети Спас”
9:00 – 9:10 Откриване на сутрешната сесия
9:10 – 10:40 3 лекции от по 20 минути с 10 мин. дискусия
Председатели: доц. Пл. Гацов, dr. M. Hamilos (Гърция)
Панел: д-р Н. Рифаи, доц. С. Димитров, д-р В. Гелев, д-р Яна Симова
1. FFR – що е то и има ли почва у нас? д-р Н. Рифаи
2. Coronary angiography versus FFR for clinical decision making in
patients with CAD, dr. M. Hamilos
3. Интракоронарно приложение на натриев нитропрусид за оценка на
FFR , доц. Пл. Гацов
10:40 – 11:00 Посещение на изложбата и кафе-пауза
11:00 – 12:30 Сателитен симпозиум на фирма Volkano (Новимед)
12:30 – 12:45 Обобщителни думи за предиобедната сесия
13:00 – 14:30 Обяд в ресторанта на хотела

15:00 – 16:30 3 лекции/доклади от по 20 минути с 10 мин. дискусия
Председатели: д-р Н. Рифаи, д-р В. Гелев
Панел: доц. Пл. Гацов, dr. M. Hamilos, доц. С. Димитров,
д-р Яна Симова
1. FFR for estimation of left main coronary artery lesions, dr. M. Hamilos
2. Проучванията DEFFER, FAME, SYNTAX и приложение на техните
резултати в ежедневната практика, д-р В. Гелев
3. Възможности на ехокардиографията за оценка на коронарния
кръвоток и резерв, д-р Я. Симова
16:30 – 16:40 Посещение на изложбата и кафе-пауза
16:40 – 17:10 Фирмена презентация на Берлин-Хеми
17:10 – 17:40 Обобщение, заключителни думи и закриване на курса
20:00 Вечеря
Неделя, 10 юни 2012 г.
Свободно време, посещение на спа-центъра, освобождаване на стаите и отпътуване

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy