Втори български бифуркационен курс, 18-19 януари 2013 г.

Уважаеми колеги,

От името на Българското дружество по интервенционална кардиология и Дружеството на кардиолозите в България, имаме удоволствието да ви поканим на Втори български бифуркационен курс, който ще се състои в периода 18-19 януари 2013 г. в София.

Първият български бифуркационен курс, който се проведе през януари 2012 г., премина с безспорен успех, повлиян от значимата научна и практическа стойност на лекциите и практическите занятия. Интересът към курса беше сериозен и делегатите дадоха висока оценка на лекторите. Участието на световноизвестни експерти вдигна нивото на научната програма и допринесе за по-задълбочено изпълнение на нашата образователна мисия.

Вторият български бифуркационен курс през 2013 г. ще се фокусира върху последните технически нововъведения, които биха усъвършенствали вашата ежедневна интервенционална практика. Ще бъдат разгледани по достъпен начин най-новите научни достижения и приложението им в практиката . Курсът ще ви даде възможност да натрупате практически опит като работите върху специално изработени бифуркационни модели в реален размер, под ръководството на опитни специалисти в интервенционалното лечение на бифуркационните стенози.

Целта на българския бифуркационен курс е да развива и поддържа високо ниво на професионализъм сред интервенционалните кардиолози при лечението на коронарните бифуркационни лезии и стенози, като осигурява широки научни и практически образователни програми в областта.

Курсът ще осигури на участниците уникалната възможност да практикуват наученото по време на специализирани практически обучения върху коронарни бифуркационни модели, насочвани от световноизвестни експерти в областта. Делегатите ще общуват, ще се учат и практикуват заедно с най-добрите специалисти от Европа, Азия и Америка в сферата на бифуркациите.

Официалните езици на курса са български и английски с осигурен синхронен превод.

Има ограничен брой от 150 места за курса. Моля , регистрирайте се при първа възможност, за да успеете да се включите в курса.

За допълнителна информация и регистрация, моля да се обръщате към нашия партньор:

Международни прояви ООД
www.cim.bg

Лице за контакт: г-жа Деница Йонкова

Teл: + 359 2 988 80 35 Факс: + 359 2 980 60 74 E-mail: [email protected]

Ще се радваме да се присъедините към нас, да споделите своите идеи и да ни помогнете да работим заедно за високо професионално ниво и изяви в областта на лечението чрез бифуркации.

За да бъде събитието успешно, имаме нужда от вашето активно участие.

С уважение,

Д-р Добрин Василев
Председател на организационния комитет

Д-р Васил Велчев
Председател на научния комитет

Форма за регистрация

Dear colleagues,

On behalf of the Bulgarian Society of Interventional Cardiology and the Bulgarian Society of Cardiology it is my pleasure to welcome you to the second Bulgarian Bifurcation Course, 18-19 January 2013, in Sofia, Bulgaria.

The first Bulgarian Bifurcation Course held in January 2012 has been undoubtedly considered a success for the valuable scientific and practical input. The course was very well attended and participants gave a very high praise to the faculty. The participation of world famous experts has truly enhanced the quality and effectiveness of the scientific program and contributed to the higher fulfillment of the educational mission.

BBC 2013 will have an update on the latest technical improvements that may contribute to improve your every day interventional practice. We will also review the latest scientific data in easy-to-follow form providing opportunity for fast reference. The opportunity to work on dedicated, close-to-reality bifurcation models permits real practical education under supervision of highly experienced bifurcation specialists.

The Bulgarian Bifurcation Course is committed to maintaining a high standard of professional excellence among interventional cardiologists and to promoting excellence in treatment of coronary bifurcation lesions and bifurcation stenoses by conducting a broad practical educational program.

The course will give a unique chance to the attendees to practice the techniques during specially dedicated “hands-on” sessions on special flexible coronary bifurcation models, guided by eminent experts from around the world. It will provide the opportunity to learn, interact, update and have hands-on training with in-depth review of the subject with the pioneers in the field. Leading experts from Europe and Asia will be available to have one to one interaction during the course.

The course will be held in English.

There are only limited 150 seats for the course. Register fast to avoid disappointment.

For further information and registration please contact our partner:

Company for International Meetings (CIM) Ltd.
www.cim.bg

Contact person: Mrs. Denitza Yonkova

Tel: + 359 2 988 80 35 Fax: + 359 2 980 60 74 E-mail: [email protected]

Please join us, share your ideas and participate in promoting excellence in the field of bifurcation treatment.

We significantly need your participation for a successful event.

Sincerely yours,

Dobrin Vassilev MD, PhD
Chairman of the Organizing Committee

Vassil Velchev MD, PhD
Chairman of the Scientific Committee

Registration form

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy