Шести български курс по бифуркации и комплексни коронарни интервенции

Шести български курс по бифуркации и комплексни коронарни интервенции
20 – 22 януари 2017
София Токуда болница

1

 

Уважаеми колеги,

От името на Организационния комитет имаме удоволствието да ви поканим на Шести български курс по бифуркации и комплексни коронарни интервенции със случаи на живо, който ще се състои на 20 – 22 януари 2017 г. в Токуда болница София.

Програмата на предстоящия курс ще представи новостите в областта на интервенционалната кардиология: интервенции на ствола на лявата коронарна артерия, третиране на оклузии, подход и стратегии при перфорации, противоречия, възникващи при реваскуларизации на диабетици и др.

Курсът ще разгледа интересни случаи на живо, които ще бъдат изпълнени от водещи чуждестранни интервенционални кардиолози.

Лекторският състав включва признати експерти в областта от страната и чужбина.

Форумът ще даде цялостна представа за бъдещето на комплексните интервенции, ще предостави чудесна възможност да се срещнете със свои български и чуждестранни колеги и да се запознаете с последните достижения в областта.

Практическата насоченост на курса през 2017 г. ще бъде изразена чрез организация на специална обучителна сесия в две части, за млади интервенционални кардиолози, които ще имат възможност да участват в операции на живо, под ръководството на международно признати експерти в областта.

Участници в практическите сесии могат да бъдат нелицензирани лекари или работещи самостоятелно лицензирани кардиолози, чийто лиценз е придобит преди не повече от две години, считано от дата 20 януари 2017 г. Желаещите да се включат следва да изпратят сканирано копие от препоръка от завеждащ катетаризационната лаборатория, в която работят, копие от диплома и копие от лиценз, в случай че е приложим. Заявки ще се приемат до 2 декември 2016 г., на ел. адрес на конгресния организатор, посочен по-долу. Тъй като местата се ограничени, ще бъдат уважени заявките с коректни документи, получени по реда на постъпването.

Нов елемент в програмата на предстоящия курс е и сесия, посветена на интересни случаи в областта на комплексните коронарни интервенции, представени от специализанти по кардиология. Комисия от чуждестранни лектори ще определи най-интересния случай.

Случаите следва да включват кратка презентация в pdf, на английски език, и движещ се филм във формат Quicktime H.264 и резолюция 720 p или 1080 p. Материалите следва да се изпратят през платформата WeTransfer, до 2 декември 2016 г., на е-mail адреса на конгресния организатор, посочен по долу. Файлът следва да се архивира, ако размерът му надхвърля 2 гигабайта.

Курсът ще се проведе на английски.

Достъпът до курса е свободен – такси правоучастие няма да има.

Нашият партньор при организацията на събитието е фирма – Конгреси и събития ООД.

Лице за контакт: Деница Йонкова

Тел.: (02) 9877 422, 0896 700 952

Факс: (02) 988 80 35

Е-mail: [email protected]

Адрес: ул. Цар Калоян № 8, ет.3, офис 19, София 1000

Тъй като броят на местата е ограничен, побързайте да се регистрирате!

Ще ви очакваме!

С уважение,

Yves Louvard MD  – Почетен директор на курса
Robert J. Gil MD, PhD – Международен директор на курса
Добрин Василев MD, PhD – Директор на курса
Васил Велчев MD, PhD – Директор на курса
Валери Гелев MD, PhD – Директор на курса

–––––––––––––-

Форма за регистрация


 ПРОГРАМА

 

Friday, 20 January 2017

13:00 Registration

/floor 9/

14:00 – 15:30 Session I – Hands-on session for young interventional cardiologists

/Study hall, G. Stankovic

floor 2/ /Only approved in advance applicants will be eligible to join hands-on activities. Sessions will be transmitted live in the Study hall. Please, consider the limited capacity of the Study hall – up to 20 persons./

15:30 – 15:45 Break

15:45 – 17:00 Session II – Hands-on session for young interventional cardiologists

/Study hall, Y. Louvard, G. Stankovic

floor 2/ /Only approved in advance applicants will be eligible to join hands-on activities. Sessions will be transmitted live in the Study hall. Please, consider the limited capacity of the Study hall – up to 20 persons./

17:00 – 17:15 Coffee-break and a visit to the exhibition

/floor 9/

17:15 – 18:15 Session III – Recorded cases of young interventional cardiologists I

/Auditorium, – presentations

floor 9/ Moderators: Y. Louvard, G. Heyndrickx, M. Pan

Panelists: D. Trendafilova, F. Fouladvand, K. Karamfilov

17:15 – 17:30 Case 1 – Alexandrovska University Hospital, Sofia

17:30 – 17:35 Discussion

17:35 – 17:50 Case 2 – University Hospital Pulmed – Plovdiv

Acute Anterior STEMI concurrent with Acute Brain Stem Stroke

V. Simitchieva

17:50 – 17:55 Discussion

17:55 – 18:10 Case 3 – Acibadem City Clinic Tokuda Hospital, Sofia

18:10 – 18:15 Discussion

Saturday, 21 January 2017 Auditorium, floor 9

8:00 – 8:15 Opening ceremony

8:15 – 9:15 Session IV: Bifurcations – What’s new?

Moderators: G. Stankovic, Y. Louvard

Panelists: D. Hazarbasanov, I. Petrov

8:15 – 8:35 Summary of the studies of the last year

R. Gil

8:35 – 8:55 Update and technical approaches for coronary bifurcation stenting

G. Stankovic

8:55 – 9:15 Bifurcation that will never be included in neither study

Y. Louvard

9:15 10:30 Live case session I

Moderators: S. Mot, R. Gil

Panelists: D. Trendafilova, P. Gatzov, I. Jeleva

Operators:

Case 1:

Case 2:

10:30 – 10:45 Coffee-break and a visit to the exhibition

10:45 11:45 Symposium of Gold Sponsor – Balton

BiOSS Lim C and ALEX Plus stents (Balton Company, Warsaw PL) – further steps towards the optimization of coronary stenosis treatment

Chairmen: D. Vassilev, R. Gil

Panelists:

10:45 – 10:48 Welcome to BALTON symposium

R. Gil

10:48 – 11:03 Assessment of vascular response of BiOSS LIM C® stent vs Orsiro® stent in the porcine coronary artery model

D. Vassilev

11:03 – 11:18 First-in-Men for a Thin-Strut, Chromium-Cobalt Version of the Dedicated Bifurcation Stent BiOSS® Lim: 3 month results for ongoing Registry

R. Gil

11:18 – 11:33 Sirolimus-eluting stent ALEX Plus® with a biodegradable polymer in the all-comers population: one year clinical results with quantitative coronary angiography and optical coherence tomography analysis

R. Gil

11:33 – 11:43 Presentation of clinical cases

R. Gil

11:43 – 11:45 Take home message

D. Vassilev

11:45 – 12:15 Symposium of Silver SponsorBiotronik

Proven last generation products combined with upcoming future – Magmaris

D. Vassilev, V. Gelev, I. Jeleva

12:15 13:30 Lunch

13:30 – 14:00 Symposium of Silver SponsorBracco

ACIST Symposium – Microcathether based FFR

D. Vassilev

14:00 15:00 Session V: Left Main

Moderators: J. Jorgova, I. Ungi, J. Rigatelli

Panelists: S. Kedev, G. Tonev, V. Stoyanov

14:00 – 14:20 Treatment strategies of Left Main

S. Kedev

14:20 – 14:40 The role of the intravascular imaging in the Left Main treatment

M. Pan

14:40 – 15:00 Left Main PCI in the context of randomized trial /Excel & Noble registries/

M. Ferenc

15:00 – 16:30 Live case session II

Moderators: I. Ungi, Y. Louvard

Panelists: I. Manoukov, N. Konstantinidis

Operators:

Case 3:

Case 4:

16:30 – 16:45 Coffee-break and a visit to the exhibition

16:45 18:00 Session VI: CTO News

Moderators: G. Sianos, V. Gelev

Panelists: Y. Louvard, S. Kedev

16:45 – 17:05 Retrograde approach – modern trends in CTO recanalization and the role of retrograde approach
G. Sianos

17:05 – 17:25 Antegrade approach for CTO recanalization

I. Ungi

17:25 – 17:45 Rationale for CTO recanalization

N. Konstantinidis

17:45 – 18:00 Presentation by Terumo

The role of double-lumen micro-catheters in a CTO recanalization

G. Sianos

18:00 – 19:30 Live case session III

Moderator: Y. Louvard

Panelists: I. Ungi, S. Kedev

Operators: G. Sianos, V. Gelev

Case 5

Sunday, 22 January 2017

Auditorium, floor 9

9:00 – 10:00 Session VII: Complications

Moderators: G. Sianos, I. Ungi

Panelists: M. Pan, J. Rigatelli, G. Mazhdrakov

9:00 – 9:20 Coronary perforation – incidence, mechanism, outcome

G. Heyndrickx

9:20 – 9:40 Management and new devices

J. Rigatelli

9:40 – 10:00 Discussion

10:00 – 10:30 Symposium of SMT Silver Sponsor

TALENT RCT in Bulgaria and Supraflex in UK

Chairperson: D. Vassilev

Panelists: H. Mateev, D. Hazarbasanov

Talent RCT in Bulgaria,

G. Tonev, Plovdiv (Bulgaria)

Supraflex in UK

A. Choudhury, University hospital Wales, Cardiff, UK

10:30 – 10:45 Coffee-break and a visit to the exhibition

10:45 – 11:15 Symposium of Silver Sponsor – Quantum & Meril

Clinical Kaleidoscope of Novel Interventional Technologies

Moderator: S. Kedev

Expert panel: D. Vassilev, V. Gelev, H. Mateev

10:45 – 10:55 BioMime Novel DES and clinical update and future technologies

G. Mazhdrakov

10:55 – 11:05 My experience with BioMime Morph – word’s 1st tapered coronary SES

I. Ungi

11:05 – 11:15 Substance to Sublime – MeRes 100 clinical update and cases

S. Kedev

11:15 – 12:15 Session VIII: Revascularization strategies in patients with diabetes

Educational grant by:

Moderators: S. Kedev, Y. Louvard, R. Gil

Panelists: M. Konteva, R. Kasabov

11:15 – 11:45 PCI in Diabetics – Pros

R. Gil

11:45 – 12:15 PCI in Diabetics – Cons

I. Sheiban

12:15 – 13:15 Session IX – Recorded cases of young interventional cardiologists II – presentations

Educational grant by:

Moderator: Y. Louvard

Panelists: D. Trendafilova, F. Fouladvand, K. Karamfilov

12:15 – 12:30 Case 4 – University Clinic for Cardiology Skopje

12:30 – 12:35 Discussion

12:35 – 12:50 Case 5 – City Clinic Burgas

12:50 – 12:55 Discussion

12:55 – 13:10 Case 6 – University Hospital St. Anna, Sofia

13:10 – 13:15 Discussion

13:15 – 13:30 Best case award and closing remarks

 

 

 

 

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy