Зимно училище за специализанти по кардиология

ПОКАНА

Уважаеми колеги специализанти и докторанти,

От името на Управителния съвет на Дружеството на кардиолозите в България (ДКБ) имаме
удоволствието да Ви поканим да участвате в традиционното Зимно училище за специализанти
по кардиология, което ще се проведе в периода 30 март – 2 април 2017 г. в хотел Рила, к.к. Боровец.

Организацията на Зимното училище стана традиционно и очаквано събитие от специализантите в
областта на кардиологията. Значимата научна лекционна и практическа програма превръща
Зимното училище в чакано и желано за посещение професионално събитие.

Водещи български и чуждестранни лектори са поканени да участват и в издание 2017. Очакват Ви
новаторски презентации по актуалните теми на кардиологията, които, вярваме, ще прераснат в
активни и ползотворни академични дискусии. Участниците в този научен форум ще се запознаят с
изискванията на големите школи в областта на кардиологичната теория и практика. Училището
ще осигури и уникалната възможност за практикуване на наученото по време на
специализираните обучения.

Броят на местата е ограничен. Призоваваме ви да се регистрирате до 28 февруари 2017 г., за да се
възползвате от ранната такса правоучастие или до 20 март 2017 г., за да успеете да се включите в
училището.

Ще ви очакваме !
Проф. Арман Постаджиян
Проф. Асен Гудев
Председател на ДКБ Председател на Организационния комитет

За информация и записвания:
Ивент Дизайн ООД,
ул. Свети Седмочисленици 9, офис 12,
София 1421
e-mail: [email protected]
тел: 02/950 26 66 моб. тел.: 0884 665226
лице за контакт: Лучия Кроснева

ПРОГРАМА

Четвъртък, 30.03.2017 г.

14.30 -15.45 Практическо обучение по ехография
Нормална ехографска находка.
Е. Кинова, Ив. Груев, Р. Петков Ц. Кътова

15:50 – 16:00 Официално откриване

16:00 – 19:00 Сесия 1
Патофизиология, клинична лаборатория, клапни болести
С образователен грант
Модератори Ц. Кътова, А. Гудев

16.00-16.30 Акционен потенциал на проводната система и работен миокард
Н. Белова

16.30-17.00 Клинична интерпретация на маркери за миокардна некроза и миокарден стрес
В. Колева

17.00-17.30 Оценка на регургитиращи клапни лезии
Й. Йотов

17.30-18.00 Хирургия на митрална клапа
Пл . Панайотов

18:00-18.30 Кафе – пауза

18:30–20:00 Състезание между отборите на МУ Пловдив 1, НКБ и Сити Клиник
Жури А. Гудев, В. Велчев, Й.Йотов
Всеки отбор ще има по 30 мин. Отборите представят случая си в рамките на 15-18 мин. Останалите са за въпроси и коментар на журито. Силно препоръчително е да има видеофайлове на ехографии, коронарография, КАТ и други образни изследвания, а не само тяхното описание. Силно се препоръчва позоваване на гайдлайните при решаването на случая, ако това е възможно.

20:00 Вечеря

Петък, 31.03.2017

08:30 – 10:30 Сесия 2 Сърдечна недостатъчност и белодрона хипертония
С образователен грант от Новартис
Модератори Арман Постаджиян и Й. Йотов

08.30 – 9.00 Дясна камера в норма и патология
Р. Петков

09:00 – 09:30 Белодробна хипертония
В. Велчев

09:30 – 10:00 Неинвазивна оценка на хемодинамиката при СН
Е. Кинова

10.00 – 10.30 Get with the guidelines – Сърдечна недостатъчност
Ц. Кътова

10.30 – 11.00 Кафе Пауза

11.00 – 12.40 Сесия Превенция, Дислипидемия и диабет
С образователен грант от Amgen
Модератори Сн. Тишева А. Гудев

11.00-11.30 Get with the guidelines Дислипидемия-
А. Постаджиян

11.30-12.00 Hot line session Проучвания за лечение на дислипидемия представени на ACC
Н. Рунев

12.00-12.30 Сърдечно съдов риск и диабет С образователен грант М. Боянов

12.30-13.30 Обяд

13.30-15.00 Практическо обучение по ехография
Проф. Кътова, Е. Кинова Р. Петков

15.00-15.30 Кафе Пауза

15.30-18.30 Сесия 4 Хемодинамични криви и ритъмна патология
Модератор В. Велчев, Н. Рунев

15.30-16.00 Интерпретация на Хемодинамични криви
Д. Василев

16.00-16.30 Ангиографски проекции
Д. Трендафилова

16.30- 17.00 Електрофизиологични механизми на аритмиите
Ч. Шалганов

17.00-17.30 Аритмогенни кардиомипатии.
В. Трайков

17.30-18.30 Готов ли съм за изпита? Викторина с ЕКГ, Ро-Графия, Катетеризационни крива, Ехо, и др
В. Велчев, Ч. Шалганов, В. Трайков, Д. Марков, Д. Трендафилова, М. Недевска

18.30-20.00 Състезание между отборите на Александровска болница , МУ- Варна, МУ Плевен
Жури: Д. Трендафилова, М. Токмакова , Н. Гочева

19:30 20.00 Вечеря

Събота, 01.04.2017

8.30-10.00 Сесия 5 Образна диагностика
Модератор В. Велчев Н.Гочева

8.30-9.00 Интерпретация на ренгенография на бял дроб и сърце
М. Недевска

9.00-09.30 Интерпретация на КТ находка на сърце
Г. Кирова

9.30-10.00 Роля на КТ в диагностиката на ИБС
А. Ангелов

10.00-10.30 Кафе пауза

10.30-11.20 Сесия 6 Предсърдно мъждене
Модератор Сн. Тишева
С образователен грант от Pfizer

10.30-10.50 Предизвикателства в диагнозата и лечението на ПМ 2017
А. Гудев

10.50-11.20 Get with the guidelines Предсърдно мъждене
М. Токмакова

11.20 -12.50 Сесия 7 ИБС
С образователен грант от AstraZeneca
Модератори М. Токмакова, А. Ангелов

11.20-11.50 Видове стентове
К. Карамфилов

11.50-12.20 Антиагрегантно лечение 2017
Н. Гочева

12.20-12.50 Проблемни лезии-СТО, бифуркационни лезии и др.
В. Гелев

12.50- 13.30 Обяд

13.30-14.20 Практическо обучение по ехография
Оценка на аортата

14.20-14.50 Патология на аортата
Иво Петров

14.50-16.20 Heart team 2017
Обсъждане на поведението на коронарни и клапни пациенти между хирурзи и кардиолози – В. Гелев, Д. Трендафилова, В. Велчев, Д. Николов, Г. Начев, П. Панайотов, Д. Петков П. Панайов

16.20-16.45 Кафе Пауза

16.45- 18.35 Сесия 8 Хирургична сесия
Модератор Г. Начев

16:45-17:25 Избор на клапа

18.25-18.30 Дискусия

18.30- 19.50 Състезание между отборите на МУ Пловдив 2, Токуда и Св. Екатерина

20.30 Връчване наградите на Софарма и Коктейл

Неделя, 02.04.2017 г.

9.00-11.30 Сесия 9
Модератор И. Груев

9.15-9.45 Get with the guidelines Превенция на ССЗ
И. Груев

9.45-10.15 Възрастни с ВСМ.
А. Кънева

10.15-11.30 Програма на клуб 35

11.30-11.35 Закриване

В програмата могат да настъпят промени за които ще бъдете предварително информирани.
Молим за разбиране.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy