9 ¾ Български курс по бифуркации и комплексни коронарни интервенции 20 – 21 февруари 2021 г., виртуално събитие

9 ¾ Български курс по бифуркации и комплексни коронарни интервенции се проведе на 20 – 21 февруари 2021 г. във виртуален формат.

Курсът предложи обзорна лекция върху новостите при лечението на бифуркационните лезии през последната година, както и презентация върху приложението им в практиката.

Фокусът на програмата на курса през 2021 г. беше базиран върху задълбоченото изследване на ролята на  компютърната томография при болест на коронарната артерия.

Презентации:

BBC 2021_ Y. Louvard

BBC 2021_G.Rigatelli

BBC 2021_I. Jeleva

BBC 2021_M. Postu

BBC 2021_N. Stoyanov

BBC 2021_T. Pawlowski_case

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy